balnarios2.jpg

Convócanse un total de 1.204 prazas para para as estadías e o tratamento termal dentro do programa de Benestar en balnearios 2023, que se levarán a cabo nas quendas e establecementos termais que se relacionan no anexo IV. Corrección de erros (DOG nº 183 do 26/9/2023). Corrixe a quenda do balneario Baños de Brea, do 4 ao 13 de novembro (en lugar de "do 4 ao 11 de novembro")

En cada solicitude só se poderá relacionar un máximo de 3 destinos por orde de prioridade.

 

Persoas beneficiarias

Para beneficiarse deste programa haberá que reunir os seguintes requisitos:

a.  Ser maior de 60 anos, ou de 55 e, neste caso, reunir a condición de pensionista do sistema da Seguridade Social, polos conceptos de xubilación, invalidez, viuvez ou outras pensións.

b.  Estar empadroada e residir nalgún concello da Comunidade Autónoma de Galicia.

c.  Valerse por si mesma para as actividades da vida diaria e estar en condicións de participar no programa.

d.  Non padecer alteracións do comportamento que poidan afectar a normal convivencia nos establecementos, nin padecer enfermidade transmisible con risco de contaxio.

e.  Carecer de contraindicación médica para a recepción dos tratamentos termais.

f.   Acadar, de conformidade co baremo, a puntuación que lle permita acceder a un dos balnearios e quendas solicitadas.

 

Acompañantes

A persoa solicitante poderá ir acompañada de:

1.  O seu ou a súa cónxuxe ou, se fose o caso, a parella de feito ou persoa coa cal teña unha unión estable e de convivencia con análoga relación á conxugal, sempre que cumpra os requisitos citados anteriormente, excepto o sinalado na letra a)

2.  Un fillo ou filla que teña un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %, sempre e cando este o poida facer sen necesidade de apoio de terceira persoa, se poida desprazar con autonomía, comparta o cuarto coas persoas proxenitoras e cumpra os requisitos, agás o da letra a).

3.  Unha persoa coa cal desexe participar no programa, sempre e cando esta cumpra todos os requisitos.

 

As persoas solicitantes terán que cumprir os requisitos establecidos na data en que remate o prazo de presentación de solicitudes: un mes contado desde o día seguinte á publicación desta orde no DOG. Ata o día 18 de outubro de 2023.

Para máis información, no Departamento de Servizos Sociais (Casa do Concello), na rúa do Carme, 3 baixo. Teléfono de contacto: 981 885 381.

 

powered by social2s

concello-negreira.jpg

logos-ue-idae.png

Expediente: FEDER –EELL-2020-004827

El Ayuntamiento de Negreira ejecuta el proyecto de “RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE NEGREIRA (A CORUÑA)- IDAE”, acogido a la línea de ayudas formulada en el contexto del Real decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 modificado por el Real Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre ,y el Real Decreto 316/2019 de 26 de Abril con el código de identificación en la Base de Datos de Nacional de subvenciones (BDNS) numero 352191 y el Nº de expediente FEDER-EELL-2020-004827 y que tiene por objeto la renovación del alumbrado exterior en el Ayuntamiento de NEGREIRA.

 

Con estas obras de “RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE NEGREIRA (A CORUÑA)- IDAE”, provincia de A Coruña que consiste en la sustitución de las luminarias existentes por luminarias LED más eficientes (en concreto, se sustituirán 2.764 luminarias y se actuara en 150 cuadros de mando para adaptarlos a la normativa vigente, con la actuación se disminuirá la potencia instalada de 319 Kw a 170,8Kw, consiguiéndose un ahorro energético estimado del 64 %; según lo establecido en la Orden Ministerial EHA/1434/2007, de 17 de mayo.

 

Esta renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal, está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, y gestionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España, con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con el objetivo de conseguir una economía más limpia y sostenible. El importe de la inversión total financiada con la ayuda concedida al Ayuntamiento de Negreira mediante resolución del 24 de noviembre de 2021 del director general del IDAE ha sido de 1.847.809, 40€, siendo el importe total de la ayuda de 1.685.490,40€. Gracias a esta financiación, se tratará de conseguir el objetivo de mejorar la iluminación del municipio y reducir el gasto en energía eléctrica, de una forma más limpia y sostenible, obteniendo el resultado de renovar y mejorar el sistema de iluminación pública exterior en todo el municipio.

 

CARTEL MODIF EBC EL GALL page 0001 1

 

 

powered by social2s

CARTEL MAGARIÑOS recortado

O Concello de Negreira e mailo Museo do Pobo Galego promoven este sábado, día 16 de setembro, un acto para conmemorar o centenario da creación do Seminario de Estudos Galegos (SEG), sendo un dos seus fundadores no ano 1923 o intelectual, avogado e escritor negreirés, Xulián M. Magariños Negreira (1904-1934).

 

A continuación detallamos o programa do acto:

11:00 horas. Comezo do acto institucional no Salón de Plenos, na Casa do Concello (rúa do Carme, 3), coas seguintes intervencións:

- X. Amancio Liñares Giraut, coordinador do acto

- Concepción Losada, presidenta do padroado do Museo do Pobo Galego

- Manuel Vilar Álvarez, director do Museo do Pobo Galego

- Manuel Ángel Leis Míguez, alcalde de Negreira

12:30 horas. Visita teatralizada polos espazos relacionados con Xulián Magariños, a cargo da compañía Os Quinquilláns.

13:30 horas. Plantación dunha árbore na praza de Ferreiro.

15:00 horas. Xantar de confraternidade.

18:00 horas. Inauguración da mostra de fotografías sobre Xulián M. Magariños, na planta baixa do Centro Sociocultural.

18:30 horas. Actuación musical a cargo do dúo Minguante, no auditorio Afonso Eanes do Cotón.

powered by social2s

DSC 3149

O Concello de Negreira oferta máis de 20 actividades deportivas e culturais para nenos e adultos, en distintos horarios e localizacións. Ata o día 30 de setembro podes facer efectiva a túa inscrición na Delegación de Cultura e Deportes (Casa da Cultura), en horario de mañá.

 

Para facer efectiva a matrícula en calquera actividade cultural ou deportiva, debes levar a cabo os seguintes pasos:

1.- Cubrir a folla de inscrición das actividades que che interesen:

1.1 -Vermella: actividades deportivas.

1.2-Marrón: actividades maiores como ximnasia, aerobic, pádel, ioga ou zumba.

1.3-Verde: actividades culturais.

2.- Entregar a folla de inscrición cuberta, na Delegación de Cultura e Deportes ou enviar escaneado o documento ao email: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

3.- Pagar a cota de inscrición na conta bancaria do Concello de Negreira.

- ES33 2080 0305 0131 1000 0021 (Abanca)

- ES15 0081 2153 2400 0104 6411 (Sabadell)

4.- No recibo debes indicar nome alumno/a e actividade/es.

5.- Prezo

Actividades normais

- 1 actividade: 60 €; 2 actividades: 52,50 €; 3 actividades: 45 €

En caso de ser familia directa (pais/fillos): Prezo 2 irmáns: 52,50 €, e 3 irmáns: 45 €

Ximnasia de mantemento

- 1 actividade 50 € (non ten desconto por máis actividades)

Ximnasia de maiores

- 1 actividade 40 € (non ten descontos por máis actividades)

6.- Tes que enviar copia do recibo ao email: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo., ou entregala de forma presencial en Cultura e Deportes.

7.- Para dúbidas podes chamar ó número: 981 885 886

8.- As clases comezan a partir do día 16 de outubro.

 

powered by social2s

DSC 2899

A Corporación Municipal de Negreira celebrará unha sesión ordinaria do Pleno municipal, o luns día 11 de setembro, a partir das 21:00 horas, no salón de plenos da Casa do Concello, conforme á seguinte Orde do día:

 

Primeiro.- Dar conta dos Decretos de Alcaldía emitidos dende o último Pleno ordinario: do nº 138/2023 ao nº 258/2023, ambos inclusive.

 

Segundo.- Ratificación, se procede, do Decreto número 250/2023, de data 29 de agosto de 2023.

 

Terceiro.- Orzamento municipal 2023.

 

Cuarto.- 2ª Fase do POS + ADICIONAL 2/2023.

 

Quinto.- Rogos e preguntas.

Attachments:
Download this file (Convocatoria.pdf)Convocatoria.pdf
powered by social2s