Diseño sin título (6).png

 

A Corporación Municipal de Negreira celebra un Pleno, con carácter ordinario, o luns día 9 de maio de 2022 ás 20:00 horas no Salón de Plenos do Concello, conforme á seguinte Orde do Día que se relaciona a continuación:

1º Dar conta dos Decretos de Alcaldía emitidos dende o último Pleno Ordinario: do nº 96/2022 ó nº 132/2022, ambos inclusive.

2º POS +2022. Ratificación, se procede, dos Decretos de Alcaldía número 116/2022, de data 13 de abril de 2022 e número 132/2022, de data 27 de abril de 2022 relativos ao proxecto “Aglomerado de vía pública municipal: DP-5603 (Vilaserío) a DP 5604 (Pesadoira)”.

3º POS +2022. Ratificación, se procede, do Decreto de Alcaldía número 117/2022, de data 13 de abril de 2022 relativo ao proxecto: “Humanización del entorno de la iglesia de San Martiño en Liñaio (Negreira). Situación: Lugar de Liñaio. Concello de Negreira. A Coruña”

4º POS +2022. Ratificación, se procede, do Decreto de Alcaldía número 118/2022, de data 13 de abril de 2022 relativo ao proxecto “Pavimentación y recogida de pluviales en las calles Campos/Rúa Xulián Magariños. Situación:C/Campos y R/Xulián Magariños. Negreira. A Coruña”

5º POS +2022. Ratificación, se procede, do Decreto de Alcaldía número 119/2022, de data 13 de abril de 2022 relativo ao proxecto “Aglomerado de vía pública municipal; Chancela - A Barquiña (AC447)”

6º POS +2022. Ratificación, se procede, do Decreto de Alcaldía número 120/2022, de data 13 de abril de 2022 relativo ao proxecto “Reurbanización del camino de Cancelo a Cobas”.

7º Segregación parcela Centro de Saúde.

8º Cesión da concesión de caudal procedente de dous mananciais en Fonte Silvar- Covas.

9º Solicitude de financiación á Deputación Provincial da Coruña para a execución da obra “Saneamiento y humanización de la R/Rosalía de Castro”.

10º Orzamento municipal exercicio 2022.

11º Rogos e preguntas.

Attachments:
Download this file (Convocatoria.pdf)Convocatoria.pdf

 

powered by social2s