Logo escola

A Escola Municipal de Música de Negreira (EMMN), presenta o horario das materias grupais do curso 2023-2024 e os días en que están na escola os profesores de instrumento para as clases individuais. Como novidade para o vindeiro curso, contaremos cun novo conxunto, de Combo de música moderna.

 

O horario exacto das clases de instrumento darase o venres, día 15 de setembro, ás 18:00 horas, sendo a data fixada para a presentación do curso no auditorio da Casa da Cultura.

 

Matrícula

O prazo para renovar a matrícula comprende dende o 23 de xuño ao 6 de xullo de 2023. E para o novo alumnado, vai dende o 7 de xullo ata o 8 de setembro de 2023. De forma presencial no Rexistro Xeral do Concello, ou de forma telemática, a través da sede electrónica do Concello de Negreira.

powered by social2s

Concello2

 

A Corporación Municipal de Negreira celebrará unha sesión extraordinaria do Pleno municipal, o luns día 26 de xuño, a partir das 09:00 horas, no salón de plenos da Casa do Concello, conforme á seguinte Orde do día:

 

Punto único.- Sorteo para a formación das mesas electorais a constituir con ocasión das Eleccións Xerais que se celebrarán con data do 23 de xullo de 2023.

powered by social2s

DSC 0660

Mediante acordo do 9 de maio de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, sométese a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción e o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto da LAT 66 kV evacuación parque eólico Outes nos concellos de Negreira, Outes e Noia (A Coruña), (expediente IN408A 2020/108).

 

A empresa solicitante é Norvento, S.L.U., e o proxecto conta cun orzamento de execución material de 1.488.072,34 €. O prazo de execución é de seis meses.

 

O prazo de presentación de alegacións é de quince (15) días, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación deste acordo no Diario Oficial de Galicia (DOG).

 

Publicación no DOG do 15 de xuño de 2023

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230615/AnuncioV0653-090523-0002_gl.html

powered by social2s

eólicos

Mediante resolución do 21 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, outorgase a autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Alvite II, sito nos concellos de Mazaricos, Negreira e Santa Comba, na provincia de A Coruña e, que está promovido pola empresa Green Capital Power, S.L. (expediente IN408A 2019/016).

O orzamento de execución material ascende a: 11.157.642 euros. Potencia autorizada/máxima evacuable: 17,7 MW. Produción neta: 41.430 MWh/ano.

 

Instalacións eléctricas de produción, interconexión e transformación:

-Tres aeroxeradores modelo NORDEX N155 ou similar, de 5,9 MW de potencia nominal unitaria, 120 m de altura da buxa e 155 m de diámetro de rotor.

– Tres centros de transformación trifásicos de 6.500 kVA de potencia nominal unitaria e relación de transformación 0,69/30 kV, instalados unitariamente no interior da góndola de cada aeroxerador.

– Unha torre meteorolóxica de 120 m de altura.

– Un centro de seccionamento a 30 kV e constituído por un edificio de dúas salas:

• Unha sala como centro de interconexión, na cal se aloxarán as celas de 30 kV e o tansformador de servizos auxiliares de 50 kVA.

• Unha sala para o centro de control, onde se aloxarán os elementos de control, equipos auxiliares, sistema de comunicación, protección, corrente continua, etc.

– Un sistema colector de media tensión (MT) formado por un circuíto de 30 kV en instalación soterrada, que ten como obxecto a canalización da enerxía xerada ata o centro de seccionamento. O cable utilizado será de tipo XLPE 18/30 kV Aluminio de diferentes seccións.

– Unha rede de posta a terra, constituída por condutor de cobre espido, de sección mínima 50 mm2.

– Rede de comunicacións con cable de fibra óptica.

 

Contra a presente resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada ante o vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, de conformidade cos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, sen prexuízo de que os interesados poidan interpoñer calquera outro recurso que consideren pertinente.

 

Publicación no DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230613/AnuncioV0653-020523-0003_gl.html

powered by social2s

foto piscina o coto

 O Concello de Negreira informa que o xoves, día 15 de xuño, abrirán ó público para a tempada estival, as dúas piscinas municipais ao aire libre do Parque do Coto, prolongándose a tempada ata o día 15 de setembro.

 

O seu horario de apertura durante os meses de xuño e setembro será de 16:00 a 20:30 horas; e durante os meses de xullo e agosto, de 10:00 a 15:00, e de 16:00 a 20:30 horas. O prezo da entrada será de 1 euro.

 

Abonos

- Mensual: 10 €
- Tempada: 20 €
- Familiar: 30 €
- Familia numerosa: 40 €

 

Cursos de natación

Durante os meses de xullo e agosto, de luns a venres, e en horario de mañá, haberá cursos intensivos de todos os niveis dende os 2 anos, mediante o pago dunha cota de 8 euros, entregándose o xustificante do ingreso bancario e maila solicitude cuberta, na Delegación de Cultura e Deportes, na primeira pranta da Casa da Cultura (Carreira de San Mauro, 11), ou ben remitindo o impreso e mailo xustificante á seguinte dirección de enderezo electrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

 

powered by social2s