Ata o venres 28 de xullo está aberto o prazo de inscrición para os programas de conciliación que ofrece durante todo o c urso educativo, o Concello de Negreira. Tanto o programa Madrugadores coma o Merendas, dirixida á rapazada cuxos pais e nais estean traballando e non teñan con quen deixálos.

 

As inscricións deben formalizarse no Centro de Información á Muller (C.I.M.), na planta baixa da Casa do Concello (en horario de mañá, de luns a venres). Máis información no número de teléfono: 981 886 320.

 

Documentación que se precisa para o programa Madrugadores e Merendas 2023-2024:

- Modelo normalizado de ficha de inscrición

- DNI dos responsables do menor

- Libro de familia, sentenza ou resolución administrativa que acredite a relación xurídica entre ambos

- Tarxeta sanitaria do/a menor

- Declaración do IRPF e no caso de non presentala certificación negativa

- Xustificante bancario de ingreso do prezo público

- Xustificante da situación de emprego (Informe vida laboral, última nómina, pago último recibo de autónomos).

-Xustificante da necesidade do servizo por incompatibilidade horaria (certificado de demandante de emprego, xustificante de realizar unha busca activa de emprego, xustificante de asistencia a accións de formación laboral).

 

Datos adxuntos:

powered by social2s