DSC 0660

Mediante acordo do 9 de maio de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, sométese a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción e o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto da LAT 66 kV evacuación parque eólico Outes nos concellos de Negreira, Outes e Noia (A Coruña), (expediente IN408A 2020/108).

 

A empresa solicitante é Norvento, S.L.U., e o proxecto conta cun orzamento de execución material de 1.488.072,34 €. O prazo de execución é de seis meses.

 

O prazo de presentación de alegacións é de quince (15) días, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación deste acordo no Diario Oficial de Galicia (DOG).

 

Publicación no DOG do 15 de xuño de 2023

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230615/AnuncioV0653-090523-0002_gl.html

powered by social2s