Para cumprir co proceso de liberación do Dividendo Dixital, a Xunta de Galicia está poñendo en marcha unha serie de actuacións para realizar os cambios necesarios nos centros de extensión de cobertura do sinal de TDT. Informámoslle que, ditas actuacións realizaranse o martes día 26 de novembro no centro de extensión de cobertura de TDT de Babión.

 

O proceso consiste no apagado neste centro da frecuencia de emisión actual do múltiple autonómico e acendido na nova frecuencia asignada: 

 

- Canle 31 (MUX AUTONÓMICO): TVG, TVG2, GHD, G2HD. 

 

Para poder seguir desfrutando desta canle, os interesados deberán, en primeiro lugar, dispor da cobertura axeitada do devandito centro, podendo confirmar tanto o centro emisor como a calidade da cobertura por vía telefónica - 881 866 388 - ou na web www.tdtgalicia.gal.  A continuación, bastará con realizar unha busca da nova canle no receptor de TDT.  

 

De cara a facilitar a información aos veciños, anexamos as entidades de poboación do concello que, segundo os cálculos de cobertura, teñen a este centro de extensión de cobertura de TDT de Babión como mellor servidor e que se beneficiarán deste cambio: 

 

 

powered by social2s