data limite

O Servizo de Infraestructuras Agrarias, dependente da Consellería do Medio Rural, fai saber que a data límite para solicitr o cambio de titularidsade por compravenda dos predios de substitución do acordó de Concentración parcelaria de Aro-Campelo e Gonte II, no concello de Negreira, é a do 28 de febreiro de 2023.

 

 

Trátase do anuncio de data do 8 de febreiro de 2023, do Servizo de Infraestructuras Agrarias. A directora xeral de Desenvolvemento Rural emitiu resolución segundo o previsto no artigo 41.3 da Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial de Galicia, na que se acorda establecer como data límite para solicitar cambios de titularidade por compravenda, o 28 de febreiro de 2023 (inclusive).

 

Para isto poderán presentar ante o Servizo de Infraestructuras Agrarias da Coruña:

1 – Solicitude de cambio de titularidade

2 – Escritura pública e liquidación do imposto correspondente

 

En todo caso, a persoa aquirente queda subrogado na posición do anterior titular, coas limitacións, deberes e obrigas que resulten do proceso.

 

Nota: No caso de falacemento do titular e cando exista partición de herdanza, se admitirán cambios de titularidade, ata a firmeza do acordo, sempre e cando esta partición afecte a predios de substitución íntegros.

 

Attachments:
Download this file (Anuncio.pdf)Anuncio.pdf
powered by social2s