A Corporación Municipal de Negreira celebra un Pleno, con carácter ordinario, o día 14 de marzo (luns) de 2022 ás 20:00 horas no Salón de Plenos do Concello, conforme á seguinte Orde do Día que se relaciona a continuación:

 

1º.- Aprobación, se procede, das actas seguintes:
- Acta da sesión ordinaria de data 10 de xaneiro de 2022.
- Acta da sesión extraordinaria de data 9 de febreiro de 2022.

 

2º.- Dar conta dos Decretos de Alcaldía emitidos dende o último Pleno Ordinario: do nº 1/2022 ó nº 95/2022, ambos inclusive.

 

3º.- Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) “POS+ ADICIONAL 1/2022 Gasto social extraordinario”. Emenda

 

4º.- Convalidación, se procede, do Convenio de colaboración entre os Concellos da Baña, Negreira e Val do Dubra para a financiación dos gastos de persoal das oficinas de turismo durante o exercicio 2022.

 

5º.- Convalidación, se procede, do Convenio de colaboración entre os concellos de Outes e Negreira para a solicitude conxunta dunha subvención á Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo ao abeiro da Orde de 29 de decembro de 2021 (código de procedemento PR486A).

 

6º- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do P.P. en relación á renovación do mobiliario nos locais sociais das parroquias.

 

7º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do P.P. en relación coa construcción dun Centro de Día.

 

8º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do P.P. para a elaboración dunha ordenanza de apoio á natalidade.

 

9º.- Rogos e Preguntas.

Attachments:
Download this file (Convocatoria.pdf)Convocatoria.pdf
powered by social2s