Mediante a resolución da Axencia Galega de Infraestructuras, do 20 de outubro de 2022, aprobáronse provisionalmente o Plan de acción contra a contaminación acústica da Rede autonómica de estradas de Galicia e as zonas de servidume acústica dos grandes eixes viarios que se relacionan no seguinte anuncio do Diario Oficial de Galicia (DOG).

https://bit.ly/3fTpdxe

Á zona de Negreira aféctalle a estrada AC-544: Bertamiráns norte (AG-56) - Negreira (AC-447), dende o punto quilométrico 1,13 ao 8,04.

Por isto, e de conformidade co disposto na Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído, sométense ao trámite de información pública o Plan de acción contra a contaminación acústica na Rede autonómica de estradas de Galicia.

O prazo de información pública é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (o mércores, 9 de novembro de 2022).

powered by social2s