Diseño sin título (16).png

 

Nos últimos sete días, o 80% dos concellos galegos non tiveron novos casos de coronavirus. É por iso que a Xunta de Galicia decidiu relaxar as medidas restrictivas a partir do sábado día 9 de outubro. Ademáis, a porcentaxe de positividade é do 1,20% moi por debaixo do 5% recomendado pola OMS e do 3% que tiñamos establecido en Galicia. Hai que engadir tamén que, no que atinxe á hospitalización somos a comunidade con mellor situación, tanto en hospitalizados de agudos coma en UCI. Dende o pasado luns 4 estamos na nova normalidade.


Iso, unido a unha elevada porcentaxe de vacinación, o 92,5% da poboación diana ten xa a pauta completa, recomendan que sexa o momento de ir ampliando aforos.
Deste xeito, a Xunta relaxará a partir do sábado 9 de outubro as restriccións de ocupación ao 90%, como eixo principal de referencia. Nesta nova etapa, xa non temos os niveis de concellos coma referencia. Hoxe están todos en nivel medio baixo e rexerán para todos eles as mesmas normas; agás en situacións concretas con gromos que obriguen a tomar medidas extraordinarias:

 

Actividades no interior

Comercios, academias, lugares de culto, congresos.. tamén en instalación deportivas e tamén na cultura. A partir do sábado 9 de outubro, o aforo pasa do 75% ao 90%. Elimínase ademáis o número máximo de grupos de persoas para a realización de actividades (por exemplo, ximnasio).

 

Espectáculos en recintos interiores

A partir do sábado, pasamos do 75 ao 90% de público sentado; e o aforo será do 50% co público de pé.

 


Espectáculos ao aire libre

- Público sentado, pasamos do 75 ao 90%.

- Público de pé: pasáse do 33% ao 66% (sen número máximo de persoas—tiñamos 5.000—isto desaparece.

 

Zonas comúns e instalacións destinadas ao turismo

Do 50% pasáse o sábado ao 75%.

Albergues

Estaba no 50% pasa ao 75% (excepto conviventes, ou grupo burbulla que é do 100% -igual que na fase 0).

 

Velorios

Pasamos de 10 persoas máximo, a 20 por túmulo.

 

Sobre a hosteleria segura

- Amplíase o número de persoas que poden estar xuntas en grupo, pasando de 8 a 10 en interior, e de 15 a 20 en exterior.

- Amplíase o aforo nos locais con unha cunchiña, pasamos del 50% ao 75% en interior / e do 75 % ao 90% en exterior con dúas cunchiñas ata o 90% en interior. (pasa do 75 ao 90% e mantense o 100% en terraza

 

Lecer nocturno

O Comité Clínico considera que o mellor é agardar, dado que acaba de entrar en vigor o novo protocolo, avalado polo TXSG.

 

Transporte público

Amplíase o aforo de pé ao 75% (e permanece no 100% xente sentada.)

 

Dentro de 15 días, un ciclo completo, si a cosa segue ben, seguiremos ampliando aforos e achegándonos a esa normalidade. Non debemos esquecer as normas xerais de seguridade frente ao covid-19: uso de máscara en interior e en extrerior cando non podemos cumprir a distancia de seguridade; distancia interpersoal, hixiene de mans, e unha boa ventilación en espazos interiores.

powered by social2s