DSC 2899

As persoas interesadas en realizar unha fogueira na noite máxica do San Xoán e en terreo privado, deberán presentar a solicitude correspondente con data límite do día 21 de xuño de 2023, por algunha das seguintes vías:

•    Rexistro telemático, a través da sede electrónica do Concello de Negreira.

•    Na oficina do Rexistro Xeral do Concello (8.00h a 14.00h).

 

Só se permitirán as cacharelas en terreo publico lousado, asfaltado ou pintado, sempre e cando sexa solicitado mediante sede electrónica, por aquelas asociacións que presenten ademais, un seguro de responsabilidade civil que cubra os posibles danos ocasionados no mesmo. A data límite será a mesma. Será obrigatoria a limpeza do espazo autorizado ao remate da actividade, incluídos os elementos utilizados para o desenvolvemento do mesmo, inmediatamente despois de rematar a cacharela e/ou sardiñada.

 

Para o normal desenrolo da cacharela:

- As fogueiras deberán separarse como mínimo 15 metros das vivendas, e 50 das masas árboreas ou zonas vexetais. Poñerase especial coidado de non situalas debaixo dos tendidos eléctricos ou telefónicos.

- A hora límite para rematar a celebración é as 03.30 h da madrugada, de acordo co disposto no art. 5f da Lei 10/ 2017 de 27 decembro de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia.

- Prohíbese a queima de neumáticos, plásticos, aceites, e en xeral calquera substancia que ao arder desprenda fume tóxico. En ningún caso se queimarán recipientes que conteñan líquidos inflamables ou gases de presión, incluidos os baleiros.

- Sobre terreos con vexetación herbacea, previo ó inicio do lume, farase unha devasa do material combustible nunha franxa de polo menos 9 metros de ancho, rodeando o perímetro.

- Será vixiada polas persoas responsables ata a súa total extinción, asegurándose de que as cinzas queden totalmente apagadas. No caso de que se levante o vento, suspenderase de inmediato.

 

Teléfonos de contacto:

Policía Local:       676 454 882

Protección Civil: 673 359 936

Emerxencias:       112 

Attachments:
Download this file (Solicitude.pdf)Solicitude.pdf
powered by social2s