A Corporación Municipal de Negreira celebrará o luns, día 8 de novembro de 2021, ás 20:00 horas, unha sesión do Pleno, con carácter ordinario, conforme á seguinte orde do día:

 

1º.- Aprobación, se procede, das actas seguintes:

 

- Acta da sesión ordinaria de data 12 de xullo de 2021.
- Acta da sesión ordinaria de data 13 de setembro de 2021.

 

2º.- Dar conta dos Decretos de Alcaldía emitidos dende o último Pleno Ordinario: do nº 241/2021 ó nº 273/2021, ambos inclusive.

 

3º.- Aprobación provisional, se procede, da modificación das tarifas dos servizos municipais de abastecemento de auga potable e depuración de augas residuais.

 

4º.- Solicitude de financiación á Diputación Provincial da Coruña para a execución da obra: Mejora de la pavimentación de la pista de acceso al Mirador del Alto do Cotro: “Recuperación y puesta en valor del patrimonio natural y paisajístico, mediante el acondicionamiento de un camino de acceso en Campo das Cores”.

 

5º.- Aprobación, se procede, do Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostible.

 

6º.- Convalidación, se procede, da Adenda de prórroga ao Convenio de colaboración entre os concellos de Negreira e Val do Dubra para a solicitude conxunta dunha subvención á Xunta de Galicia para a xestión compartida-agrupacións de concellos do Servizo de Atención Temperá no marco da Rede Galega.

 

7º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do P.P. en relación coa unidade de actuación nº 3.

 

8º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do P.P. en relación ás obras de saneamento nas aldeas deste termo municipal.

 

9º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do P.P. para a colocación dun sistema de protección acústica no lugar de A Barquiña.

 

10º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do P.P. para a actualización das listas de contratación.

 

11º.- Rogos e preguntas.

 

Attachments:
Download this file (Convocatoria.pdf)Convocatoria.pdf
powered by social2s