San Cristovo.jpg

O programa das festas de verán de Negreira deste ano terá lugar desde o xoves 11 ata o domingo 14 de xullo ofrecendo unha ampla variedade de actividades e eventos para todos os públicos. Polo tanto voltarán as múltiples atraccións e postos de venda ambulante a zona da Rúa Castelao e a súa prolongación ata o IES Xulián Magariños que permanecerán pechadas ao tránsito de vehículos ata o remate das festas.

 

A pesar destas restricións, a zona próxima ao centro médico estará habilitada ao paso para asegurar o acceso ao Punto de Atención Continuada por si fora preciso a entrada de ambulancias e vehículos que o precisen por urxencia, garantindo así a atención sanitaria aos cidadáns.

 

Xoves 11 de xullo:

A inauguración das festas comezará cunha verbena a cargo da Orquestra Cinema, coñecida por ser unha das máis dinámicas e populares de Galicia. Ademais, a noite estará amenizada pola disco móbil CDC, que promete manter o ambiente festivo ata altas horas da madrugada.

 

Venres 12 de xullo:

A xornada do venres arrincará cun pasacalles a cargo do grupo Os Garuleiros, que percorrerá as principais rúas do municipio. Pola noite, a verbena contará coas actuacións da Orquestra Gran Parada e o Grupo Fussion, que ofrecerán un repertorio variado para todos os gustos.ç

 

Sábado 13 de xullo:

O sábado comezará con outro pasacalles do grupo Os Garuleiros. Posteriormente, celebrarase a tradicional concentración de vehículos que este ano como novidade que partirá do campo de fútbol Jesús García Calvo, onde se espera unha numerosa participación. Ás 12:00 horas, oficiarase unha misa solemne no pavillón de Pedra Mámoa e, a partir das 13:30 horas, levarán a cabo a procesión motorizada organizada pola Asociación de Transportistas de Negreira, que promete ser un dos eventos máis destacados. A xornada concluirá cunha espectacular verbena a cargo da Orquestra La Fórmula e a disco móbil Fabrik, con DJ Javi Machito, ofrecendo unha boa combinación de música e entretemento.

 

Domingo 14 de xullo:

O peche das festas será o domingo cun concerto da Banda de Música Ateneo de Negreira, que se celebrará a partir das 19:00 horas na Praza do Concello. Este evento será o broche de ouro a unhas festividades cheas de música e tradición.

 

Organiza: Asociación de Festexos de Negreira.

Colaboran: Concello de Negreira e Deputación da Coruña.

 

powered by social2s

cristovo2024.jpg

A vila de Negreira mergúllase desde o xoves 11 de xullo e ata o domingo día 14 nas súas festas de verán na honra a San Cristovo e faino con tres días de verbena que obrigarán a modificar o tránsito de vehículos polo casco urbano.

 

Así, informase de que desde o mércores permanecerán cortados ao tráfico os accesos rodados á Praza do Concello, polo que recoméndase a residentes e veciños que non estacionen en todo o recinto, reservado para a montaxe de escenarios e demais infraestruturas.

 

Para as atraccións reservouse a segunda parte da rúa de Castelao e a contorna do instituto. A circulación quedará restrinxida ata o luns, excepto para as urxencias sanitarias, a Garda Civil e os veciños residentes dos bloques de edificios da zona.

 

As festas vivirán o seu día grande o sábado, dedicado a San Cristovo, patrón dos condutores, que ten como actividade máis destacada a procesión motorizada que organizan os integrantes da Asociación de Transportistas de Negreira.

 

Desde ese colectivo, confirman que será a participación máis alta dos últimos anos, e tras o percorrido polas rúas da vila, dirixiranse cos seus vehículos ata área recreativa de Cobas para celebrar unha comida de confraternidade. A procesión motorizada este ano parte por primeira vez da zona de Pedra Mámoa, comezará tras a misa do mediodía, e obrigará a efectuar cortes de tráfico ata a súa conclusión.

 

 

powered by social2s

madrugadores foto

Entre as datas do 10 ao 19 de xullo quedará aberto o prazo de inscrición para os programas de conciliación que ofrece durante todo o curso educativo, o Concello de Negreira. Tanto o programa Madrugadores coma o de Merendas, a desenvolver nas instalacións do C.E.I.P. O Coto.

As inscricións deben formalizarse no Centro de Información á Muller (C.I.M.), na planta baixa da Casa do Concello (en horario de mañá, de luns a venres). Máis información no número de teléfono: 881 035 154 – 881 035 155

 

Documentación

Madrugadores e Merendas 2023-2024:

- Modelo normalizado de ficha de inscrición

- DNI dos responsables do menor

- Libro de familia, sentenza ou resolución administrativa que acredite a relación xurídica entre ambos

- Tarxeta sanitaria do/a menor

- Declaración do IRPF e no caso de non presentala certificación negativa

- Xustificante da situación de emprego (Informe vida laboral, última nómina, pago último recibo de autónomos).

- Xustificante da necesidade do servizo por incompatibilidade horaria (certificado de demandante de emprego, xustificante de realizar unha busca activa de emprego, xustificante de asistencia a accións de formación laboral).

 

O persoal técnico responsable do servizo poderá requirir outra documentación complementaria ou adicional que se precise.

 

As solicitudes poden presentarse de xeito telemático, a través da sede electrónica do Concello, ou de xeito presencial no Rexistro Xeral, en horario de 9:00 h a 14:00 h de luns a venres ata o 19 de xullo.

 

powered by social2s

reloxio.jpg

O Concello de Negreira dá a coñecer as modificacións nos horarios por mor das festas de verán que durante os días 12, 13 e 14 de xullo se celebran na vila na honra a San Cristovo.

 

Poderán ampliar dúas horas, como máximo, o horario de peche ordinario os locais de hostalería e, do mesmo xeito, esta medida aplícase á finalización dos espectáculos públicos e actividades recreativas durante a celebración das festas.

 

No seguinte enlace atopase toda a información do decreto da alcaldía.

powered by social2s

A Corporación de Negreira está covocada a sesión ordinaria do pleno que terá lugar o próximo día luns día 8 de xullo ás 21:00 horas no Salón de Plenos da Casa do Concello.

 

Orde do Día:

 

Primeiro.- Dar conta dos Decretos de Alcaldía emitidos dende o último Pleno Ordinario: do nº146/2024 ó nº 223/2024, ambos inclusive.

 

Segundo.- Ratificación do Decreto 139/2024, relativo á 1ª Emenda Do Proxecto "Aglomerado Viales Municipales Ac-447-Portor" (Pos +2024). (Expte. Tramitación de Decretos número 2024/G003/000150)

 

Terceiro.- Ratificación do Decreto 212/2024 relativo á aprobación definitiva do Plan de Incendios. (Expte. Tramitación de Decretos número 2023/G003/000235)  

 

Cuarto.- Aprobación do orzamento municipal para o ano 2024. (Expte. número 2024/T004/000001)

 

Quinto.- Modificación de ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana IIVTNU (Expte.número 2024/G016/000001).

 

Sexto.- Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Aprobación normativa de uso de medios electrónicos.

 

Sétimo.- Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Aprobación política de seguridad.

 

Oitavo.- Rogos e Preguntas.

powered by social2s