evacuacion dos ppee alvite e alvite ii

A Xefatura Territorial da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación da Coruña, mediante acordo do 14 de outubro do 2022, somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, á autorización administrativa de construcción, o estudo de impacto ambiental (EIA), e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto: Solución de evacuación conxunta dos parques eólicos Alvite e Alvite II, nos concellos de Negreira e Mazaricos (exp. IN408A 2020/161).

http://descargas.xunta.es/6341c3cd-e4d7-43dd-919e-fb5ff11bd3a21665739383494

O prazo de exposición pública é de 30 días contados a partir do día seguinte ao 14 de novembro de 2022, trala publicación do acordo no Diario Oficial de Galicia (DOG). A documentación pódese comprobar nos concellos de Negreira e Mazaricos, ou mesmo no portal web da Consellería de Economía, Empresa e Innovación, a través da seguinte ligazón:

https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Proxecto de execución: 

http://descargas.xunta.es/aef4cac1-7f4e-4ac5-92af-9c1187ee04261665739528164

Plano Xeral do proxecto do Parque Eólico: 

http://descargas.xunta.es/70ad9138-28ec-40af-884e-d1aeeb9a28151665739545643

Estudo de Impacto Ambiental: 

http://descargas.xunta.es/b17f761c-a256-43fb-b74f-f059de615f7a1665743536441

Proxecto de Interese Autonómico: 

http://descargas.xunta.es/2ad9c8a5-e640-4adc-afdf-765ed1738fe21665739526219  

powered by social2s