O departamento municipal de Servizos Sociais informa sobre as Axudas urxentes de tipo social (Auxs) para evitar os cortes de subministración eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión.

 

Os requisitos que deben cumprir os beneficiarios da axuda son:

 

a.      Ser residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

b.      Ser o titular do contrato de subministración eléctrica. (Ás persoas en aluguer asístelles o dereito a solicitaren ser titulares das submnistracións da vivenda alugada)

c.       Ter contratada a tarifa de último recurso (TUR) con aplicación do bono social de consumidor vulnerable severo (desconto do 40 %), para o que deberán cumprir os límites de renda establecidos.

d.      Estar en risco de exclusión social, o que será acreditado mediante certificado ou informe social expedido polos servizos sociais. InformeSocial_AUXS.pdf

e.      Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións.

 

Prazo

 O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación desta orde no DOG (23 de xaneiro) e rematará o 30 de novembro de 2020.

 Máis información no departamento de Servizos Sociais do Concello de Negreira

powered by social2s