O Diario Oficial de Galicia publicou este xoves 14 de outubro de 2021, o acordo con data do 5 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, da Consellería de Economía, Emprego e Innovación, polo que se somete a información pública por un prazo de 30 días, a documentación técnica pola solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto de solución de evacuación conxunta dos parques eólicos Maragouto e Banzas, nos concellos de Mazaricos, Brión, Lousame, 𝗡𝗲𝗴𝗿𝗲𝗶𝗿𝗮, Outes e Rois (expediente IN408A 2020/144).

 

Dende o Concello de Negreira vaise a ofrecer colaboración á veciñanza para que poida presentar alegacións, ao tempo que estudarase a documentación relativa a este proxecto de solución para a evacuación conxunta de parques eólicos entre os que se inclúen os de Alvite e Alvite II, no territorio municipal.

 

Este prazo de exposición pública cóntase a partir do día seguinte ao da publicación deste acordo no Diario Oficial de Galicia. A documentación atópase exposta na Casa do Concello, pero tamén pode consultarse na web da Consellería de Economía, Empresa e Innovación, e nas seguintes ligazóns:

 

• Anuncio do 14 de outubro de 2021:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211014/AnuncioG0596-061021-0006_gl.pdf

 

• Proxecto de execución:
http://descargas.xunta.es/964c2a23-a108-480a-b7a6-fd79d10338ea1633106558004

 

• Plano Xeral do proxecto do Parque Eólico:
http://descargas.xunta.es/9c9381e7-2096-4b1a-9286-66789177ea461633106085834

 

• Estudo de Impacto Ambiental (EIA):
http://descargas.xunta.es/33db8149-2769-4723-a212-09d8be9f1faa1633106372818

 

• Proxecto de Interese Autonómico:
http://descargas.xunta.es/e25a3ba2-94c5-4967-9de1-5c6a69da985a1633107008812

 

powered by social2s