Salón_de_plenos.jpg

Convocada a Corporación municipal de Negreira a unha sesión ordinaria do Pleno, a celebrarse o luns día 8 de xaneiro ás 8 da tarde, no Salón de Plenos da Casa do Concello.

 

A orde do do día será a seguinte:

- Primeiro.- Dar conta dos Decretos de Alcaldía emitidos dende o último Pleno Ordinario: do nº 313/2023 ó nº 384/2023, ambos inclusive.

- Segundo.- Avaliación do IV Plan de Igualdade de Oportunidades do Concello de Negreira (2019-2022).

- Terceiro.- Aprobación, se procede, do V Plan de Igualdade de Oportunidades do Concello de Negreira (2024-2027).

- Cuarto.- Modificación da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero e incorporación de novos membros.

- Quinto.- Convenio de colaboración para a xestión do Plan de Sustentabilidade turística nova experiencia enogastronómica e incremento da cota de mercado do destino Terras de Santiago no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia financiado pola Unión Europea Next Generation EU.

- Sexto.- Expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito.

- Sétimo.- Plan anual normativo deste Concello de Negreira para 2024.

- Oitavo.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do Partido Popular relativo aos investimentos a incluir no POS + 2024 da Deputación Provincial da Coruña.

_ Noveno.- Rogos e Preguntas.

 

powered by social2s