Os Servizos Sociais Comunitarios informan que desbloqueanse as pensións non contributivas para os pensionistas de Venezuela, residentes en Galicia, debido á actualización dos tipos de cambio do bolivar.

Poden ser beneficiarios:

* Os maiores de 65 anos que teñan 10 anos de residencia en Galicia desde os 16 anos ata á idade actual, e dous destes teñen que ser inmediatamente anteriores á solicitude da pensión e que non se ausentaran do país máis de 90 días nestes 2 anos.

* Os menores de 65 anos co 65% de discapacidade emitido pola Xunta de Galicia e 5 anos de residencia en Galicia, dous inmediatamente anteriores á solicitude e non se ausentaran do país máis de 90 días nestes 2 anos.

* Non superar o límite de ingresos legalmente establecido segundo o número de convivintes.

Solicitudes e máis información, nas oficinas de Servizos Sociais, na pranta baixa da Casa do Concello (rúa do Carme, 3).

powered by social2s