O Boletín Oficial da Provincia da Coruña publica na súa edición deste luns 26 de febreiro, o anuncio relativo á Oferta de Emprego Público 2018 do Concello de Negreira, contida no Decreto de Alcaldía nº 27/2018, de 6 de febreiro de 2018, e que está integrada polas seguintes prazas:

 

1 praza de Oficial da Policía Local - Escala básica; categoría oficial; grupo de clasificación C, subgrupo C1. O acceso será mediante promoción interna e a provisión, mediante concurso-oposición.

 

1 praza de Axente da Policía Local - Escala básica; categoría Policía, grupo de clasificación C, subgrupo C1. O acceso será en quenda libre e a provisión, mediante oposición.

powered by social2s