a pena

A Consellería do Medio Rural a través da Xefatura Territorial da Coruña, empraza aos propietarios da Zona de Concentración Parcelaria de Broño-A Pena-Landeira no Concello de Negreira para seren notificados por comparecencia dun trámite de audiencia que modifica o acordo.

 

Este anuncio publícase no Diario Oficial de Galicia (DOG), aínda que a eficacia do acto notificado quedará supeditada á súa publicación no BOE.

 

Para consultar o expediente, poderán pórse en contacto co Servizo de Infraestruturas Agrarias chamando aos teléfonos 981 18 46 35 / 981 18 59 25, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

 

A comparecencia deberase efectuar no prazo de dez días, contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE.

 

Transcorrido o dito prazo sen se efectuar a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao da publicación.

 

powered by social2s