A presente convocatoria ten por obxecto a concesión dos premios do XI Concurso de relatos curtos e carteis gráficos: Loita contra a violencia de xénero, organizado polo Concello de Negreira, a través do Centro de Información á Muller (CIM), co fin de sensibilizar á poboación sobre desta lacra social.

 

BASES DE PARTICIPACIÓN:

 1ª.Poderán participar tódalas persoas menores de 18 anos.

 

2ª.Os traballos presentados deberán ser entregados no Centro de Información á Muller no Concello de Negreira, nun sobre pechado. Deberá constar un número de teléfono de contacto e en ningún caso deberá aparecer o nome da persoa participante. A identificación da persoa levarase a cabo mediante o uso dun pseudónimo.

 

3ª.O concurso constará de tres modalidades: relato curto, cartel gráfico e curtametraxes. A temática a que deben axustarse os traballos é a Loita contra a Violencia de Xénero en tódalas súas manifestacións: física, psicolóxica, sexual, económica, estrutural… así como os efectos e consecuencias da mesma en tódalas persoas que a sofren.

 

4ª.Os traballos presentaranse en galego ou castelán. No caso dos relatos terán como extensión máxima 5 folios (DIN-A4).

 

5ª.Tódolos traballos que se presenten deberán ser orixinais, inéditos e non presentados en anteriores concursos neste ou noutro concello. De non ser así, quedarán inmediatamente excluídos do concurso.

 

6ª.Os criterios de valoración para elixir ós traballos premiados serán os seguintes: contido e tratamento do tema, orixinalidade, expresión e presentación en xeral.

 

7ª. O prazo para a presentación dos traballos é do 6 ó 18 de novembro.

 

8ª.Os traballos orixinais quedarán en poder do CIM de Negreira que se reserva o dereito para a súa publicación, exposición, doazón ou calquera outro uso posterior, sempre sen ánimo de lucro.

 

9ª.Entre tódolos traballos recibidos un xurado independente seleccionará os gañadores de cada modalidade e concederá os seguintes agasallos: 

 

-Premio ó mellor relato curto: vale regalo por importe de 100 euros a utilizar nunha tenda da vila.

-Premio ó mellor cartel gráfico: vale regalo por importe de 100 euros a utilizar nunha tenda da vila.

-Premio ó mellor curtametraxe: vale regalo por importe de 100 euros a utilizar nunha tenda da vila.

 

10ª. A entrega de premios levarase a cabo de maneira individual en data a concretar entre a organización e as persoas premiadas.

 

11ª.Os traballos gañadores poderán divulgarse a través dos medios de comunicación municipais.

 

12ª.As persoas participantes serán as únicas responsables do contido respectando as esixencias legais de dereitos, de autoría ou plaxio, segundo as leis vixentes.

 

13ª.Tódolos participantes están obrigados a cumprir estas bases. Calquera outra circunstancia non prevista nas mesmas, será resolta polo xurado e as súas decisións serán inapelables.

powered by social2s

Os Quinquilláns, da man do programa de dinamización lingüística FalaRedes, da Consellería de Cultura, e dentro da programación do Outono Cultural 2021 deseñada pola Delegación de Cultura do Concello de Negreira; presentan unha homenaxe á nosa escritora máis universal: Rosalía de Castro.

 

“A pluma viva de Rosalía”, é unha montaxe teatral para todos os públicos a partir de 9 anos, e está baseada nun feito real de censura a un texto da autora de Follas novas. Arranca coa visita sorpresa de Rosalía de Castro á imprenta de Soto e Freire, que acaba de ser atacada por un grupo de 200 seminaristas contrarios á publicación do artigo “El Codio”.

 

A peza pon en valor a escritora e a súa defensa da nosa cultura, do noso idioma, da xustiza social, da liberdade e da igualdade entre mulleres e homes.

 

A primeira parada deste espectáculo teatral que xira desde finais de outubro é este venres en Negreira. Logo, seguirá por Mos (Pontevedra), o 7 de novembro; Malpica, o 26; Milladoiro-Ames, o 27, e finalmente, cita en O Rosal (Pontevedra), para o 28 de novembro.

 

Data: Venres, 5 de novembro
Hora: 21:00
Lugar: Auditorio Centro Sociocultural

powered by social2s

 A Corporación Municipal de Negreira celebrará o luns, día 8 de novembro de 2021, ás 20:00 horas, unha sesión do Pleno, con carácter ordinario, conforme á seguinte orde do día:

 

1º.- Aprobación, se procede, das actas seguintes:

 

- Acta da sesión ordinaria de data 12 de xullo de 2021.
- Acta da sesión ordinaria de data 13 de setembro de 2021.

 

2º.- Dar conta dos Decretos de Alcaldía emitidos dende o último Pleno Ordinario: do nº 241/2021 ó nº 273/2021, ambos inclusive.

 

3º.- Aprobación provisional, se procede, da modificación das tarifas dos servizos municipais de abastecemento de auga potable e depuración de augas residuais.

 

4º.- Solicitude de financiación á Diputación Provincial da Coruña para a execución da obra: Mejora de la pavimentación de la pista de acceso al Mirador del Alto do Cotro: “Recuperación y puesta en valor del patrimonio natural y paisajístico, mediante el acondicionamiento de un camino de acceso en Campo das Cores”.

 

5º.- Aprobación, se procede, do Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostible.

 

6º.- Convalidación, se procede, da Adenda de prórroga ao Convenio de colaboración entre os concellos de Negreira e Val do Dubra para a solicitude conxunta dunha subvención á Xunta de Galicia para a xestión compartida-agrupacións de concellos do Servizo de Atención Temperá no marco da Rede Galega.

 

7º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do P.P. en relación coa unidade de actuación nº 3.

 

8º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do P.P. en relación ás obras de saneamento nas aldeas deste termo municipal.

 

9º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do P.P. para a colocación dun sistema de protección acústica no lugar de A Barquiña.

 

10º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do P.P. para a actualización das listas de contratación.

 

11º.- Rogos e preguntas.

 

Attachments:
Download this file (Convocatoria.pdf)Convocatoria.pdf
powered by social2s

A Deputación Provincial da Coruña financia as obras de ampliación e mellora da estrada provincial DP 5602, de Negreira a Ponte Nafonso, na súa segunda fase. Os traballos de movemento de terras botaron a andar este martes 2 de novembro pola zona próxima á ponte de Barbazán, na parroquia de Lueiro.

 

A ampliación da estrada Negreira-Ponte Nafonso, conta cun orzamento de 1,4 millóns de euros –inclúe o pago da expropiación deterreos-, pasa por ser un dos investimentos máis importantes programados pola área de Vías e Obras da Deputación, co que cumpre o compromiso do Goberno provincial de dar continuidade ao ensanche e mellora do trazado realizado nos primeiros seis quilómetros da estrada e que supuxeron unha notable mellora da seguridade. 

 

 

Nesta segunda fase, as obras contemplan a ampliación da plataforma da estrada nun tramo de 2,5 quilómetros que vai dende o PK 6+105 ao 8+630, preto da ponte Barbazán, dotando ao vial dunha calzada de 7 metros de ancho e arcéns de 0,5 metros naqueles puntos nos que a liña de planeamento o permita. Levaranse a cabo tamén traballos de corrección de trazado nas curvas máis perigosas, acondicionamento de drenaxe lonxitudinal e transversal da vía e sinalización.

 

Valoración

 

O alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez, congratulouse deste inicio das obras: «É un proxecto longamente esperado por toda a veciñanza e, polo que tivemos que pelexar durante moitos anos; primeiro, cun intento fallido para non recorrer ás expropiacións e axilizar o proceso que permitiría facela obra nun menor espazo de tempo, e logo, coa aprobación do proxecto e previo pago das expropiacións», segundo valorou o rexedor, quen agradece o esforzo da Deputación da Coruña.

 

As obras rematarán moi preto da ponte de Barbazán, onde se estreita notablemente a calzada, o que ocasiona un problema de seguridade para o que o departamento provincial de Vías e Obras busca a mellor solución encargando un estudo técnico que determine a mellor opción para ampliar o vial neste punto e outorgarlle unha maior seguridade aos condutores pola súa perigosidade e o mal estado de conservación do vello viaducto.

powered by social2s

 A Deputación da Coruña está presente na feira turística internacional World Travel Market, que se celebra en Londres, do 1 ao 3 de novembro e na que a Deputación promociona tamén o Camiño Inglés, pola zona norte da provincia.

 

Ata Londres desprazáronse os deputados José Manuel Pequeño e Antonio Leira, quenes recibiron á ministra de Comercio e Turismo, Reyes Maroto, á que lle explicaron con detalle a promoción que se está a facer de todos os camiños de Santiago que pasan pola provincia.

 

José Manuel Pequeño, deputado provincial e a súa vez, alcalde do Concello de Dumbría; acude tamén como presidente da Asociación de Concellos do Camiño de Fisterra e Muxía, entidade na que está integrado o noso concello para a promoción de lugares de interese turístico como o enclave natural e patrimonial de A Ponte Maceira, ou lugares como o paseo fluvial do río Barcala e mailo Pazo do Cotón, xa que Negreira é a porta de entrada dos peregrinos hacia A Costa da Morte.

powered by social2s