A Corporación Municipal de Negreira celebrará o luns día 10 de maio, ás 20:00 horas, unha sesión do Pleno, con carácter ordinario, conforme á seguinte orde do día:

 

1º.- Aprobación, se procede, das actas seguintes:

- Acta da sesión extraordinaria de data 5 de xaneiro de 2021.

- Acta da sesión ordinaria de data 11 de xaneiro de 2021.

- Acta da sesión extraordinaria de data 1 de febreiro de 2021.

- Acta da sesión ordinaria de data 8 de marzo de 2021.

 

2º.- Dar conta dos Decretos de Alcaldía emitidos dende o último Pleno Ordinario: do nº 33/2021 ó nº 76/2021, ambos inclusive.

 

3º.- Convalidación, se procede, do Convenio de colaboración, de data 26 de febreiro de 2021, entre os concellos de Negreira, A Baña, Santa Comba e Val do Dubra para a solicitude conxunta dunha subvención á Xunta de Galicia para a realización dun Obradoiro de Emprego denominado “Obradoiro Xuventude 2021”

 

4º.- Convalidación, se procede, do Convenio de colaboración, de data 26 de febreiro de 2021, entre os concellos de Negreira, A Baña, Santa Comba e Val do Dubra para a solicitude conxunta dunha subvención á Xunta de Galicia para a realización dun Obradoiro de Emprego denominado “Obradoiro Promoción 2021”.

 

5º.- Aprobación provisional, se procede, da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación do subsolo, solo e voo da vía pública.

 

6º.- Aprobación provisional, se procede, da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola ocupación de terreos de uso público local con mercadorías, materiais de construcción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, andamios e outras construccións análogas.

 

7º.- Aprobación provisional, se procede, da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa polas instalacións e actividades publicitarias.

 

8º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE sobre a memoria das persoas vítimas da represión franquista.

 

9º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE relativo ao Programa piloto de prevención da ludopatía nos Centros Escolares da provincia.

 

10º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE en relación co proceso de vacinación do persoal dos Centros Educativos Públicos da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

11º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do P.P. en relación ao arranxo das aulas da Escola Municipal de Música.

 

12º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do P.P relativa á modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por recollida de lixos.

 

13º.-Toma de coñecemento da renuncia ao cargo presentada pola Concelleira dona María González Gómez.

 

14º.- Rogos e Preguntas.

 

Attachments:
Download this file (Orde-do-dia.pdf)Ver Orde do día
powered by social2s