A presente convocatoria ten por obxecto a concesión dos premios do XI Concurso de relatos curtos e carteis gráficos: Loita contra a violencia de xénero, organizado polo Concello de Negreira, a través do Centro de Información á Muller (CIM), co fin de sensibilizar á poboación sobre desta lacra social.

 

BASES DE PARTICIPACIÓN:

 1ª.Poderán participar tódalas persoas menores de 18 anos.

 

2ª.Os traballos presentados deberán ser entregados no Centro de Información á Muller no Concello de Negreira, nun sobre pechado. Deberá constar un número de teléfono de contacto e en ningún caso deberá aparecer o nome da persoa participante. A identificación da persoa levarase a cabo mediante o uso dun pseudónimo.

 

3ª.O concurso constará de tres modalidades: relato curto, cartel gráfico e curtametraxes. A temática a que deben axustarse os traballos é a Loita contra a Violencia de Xénero en tódalas súas manifestacións: física, psicolóxica, sexual, económica, estrutural… así como os efectos e consecuencias da mesma en tódalas persoas que a sofren.

 

4ª.Os traballos presentaranse en galego ou castelán. No caso dos relatos terán como extensión máxima 5 folios (DIN-A4).

 

5ª.Tódolos traballos que se presenten deberán ser orixinais, inéditos e non presentados en anteriores concursos neste ou noutro concello. De non ser así, quedarán inmediatamente excluídos do concurso.

 

6ª.Os criterios de valoración para elixir ós traballos premiados serán os seguintes: contido e tratamento do tema, orixinalidade, expresión e presentación en xeral.

 

7ª. O prazo para a presentación dos traballos é do 6 ó 18 de novembro.

 

8ª.Os traballos orixinais quedarán en poder do CIM de Negreira que se reserva o dereito para a súa publicación, exposición, doazón ou calquera outro uso posterior, sempre sen ánimo de lucro.

 

9ª.Entre tódolos traballos recibidos un xurado independente seleccionará os gañadores de cada modalidade e concederá os seguintes agasallos: 

 

-Premio ó mellor relato curto: vale regalo por importe de 100 euros a utilizar nunha tenda da vila.

-Premio ó mellor cartel gráfico: vale regalo por importe de 100 euros a utilizar nunha tenda da vila.

-Premio ó mellor curtametraxe: vale regalo por importe de 100 euros a utilizar nunha tenda da vila.

 

10ª. A entrega de premios levarase a cabo de maneira individual en data a concretar entre a organización e as persoas premiadas.

 

11ª.Os traballos gañadores poderán divulgarse a través dos medios de comunicación municipais.

 

12ª.As persoas participantes serán as únicas responsables do contido respectando as esixencias legais de dereitos, de autoría ou plaxio, segundo as leis vixentes.

 

13ª.Tódolos participantes están obrigados a cumprir estas bases. Calquera outra circunstancia non prevista nas mesmas, será resolta polo xurado e as súas decisións serán inapelables.

powered by social2s