Diseño sin título (26).png

Os premios, cuxas bases xa están publicadas na web www.youtubeiras.gal, repartirán este ano 7.500 euros entre as persoas gañadoras de oito categorías: canle, youtubeira/o, youtubeira/o revelación, vídeo, calidade lingüística, pioneiro, rede e o premio do público. O prazo de inscrición abrirase o 27 de setembro e finalizará o 15 de novembro.

Youtubeiras é unha iniciativa organizada polos servizos de normalización lingüística dos concellos da Baña, Ames, O Grove, Moaña, Negreira, Pontevedra, Rianxo, Ribadeo, Rois, Santiago de Compostela e Teo, das universidades da Coruña, Santiago e Vigo e, co apoio da Deputación da Coruña.

 

Para rede, a nosa

María López encargouse de desvelar o lema para esta sexta edición: Para rede, a nosa. “Con este lema, forte e enérxico, simbolízase a seguridade e máis o orgullo de termos unha rede de creadoras e creadores que xeran contidos en Youtube, mais tamén noutras plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, TikTokou Twitch. Así está a medrar a presenza da nosa lingua nos novos formatos, conectando con novas xeracións e chegando a outros espazos imprescindibles para o futuro”, sinalou López, quen tamén destacou que Youtubeiras actúa como un “elemento normalizador da nosa fala” e de “divulgación da nosa cultura”, engadiu María López.

Os Premios reestruturan, ademais, as súas categorías. Contarase cun total de oito apartados: youtubeira/o, canle, vídeo, youtubeira/o revelación, premio á calidade lingüística, pioneiro, rede e premio do público. As persoas gañadoras dos sete primeiros recibirán 1.000 euros, mentres que no último caso a dotación económica ascenderá aos 500 euros. Así, os Premios Youtubeiras repartirán un total de 7.500 euros. O prazo de inscrición para competir no concurso abrirá o 27 de setembro e finalizará o 25 de novembro.

powered by social2s

O Campamento Urbano Respira, a desenvolverse durante os meses de xullo e agosto, nas instalacións do CEIP O Coto, está dirixido a familias con menores de 3 anos (escolarizados) a 12 anos, e a oferta de prazas é limitada. O prezo por usuario/a, é de 100 € ao mes, e 50 € á quincena. O segundo irmán terá un desconto do 50%.

 

Requisitos de acceso ó servizo (poderán acceder ó mesmo sempre que cumpra os dous requisitos) :

- Familias empadroadas no concello de Negreira.

- Familias nas que ambos proxenitores ou titores legais estean traballando ou en situación de busca activa de emprego ou formación laboral.

 

Para a adxudicación das prazas terase en conta a orde dos seguintes criterios recollidos no Regulamento do “Programa Negreira Concilia (Madrugadores e Merendas), Diververán (BOP 8 de marzo de 2022, núm. 45):
1º criterio.- Familias que aporten Informe Social que indique a necesidade do servizo en base a circunstancias socioeconómicas e familiares.

2º criterio.- Familias con fillas/os de mulleres vítimas da violencia de xénero.

3º criterio.-Familias monoparentais.

4º criterio.- Familias numerosas.

5º criterio.- Familias nas que algún das/os proxenitores teñan o seu posto de traballo no concello de Negreira.

6º criterio.- Calquer usuario/a.

 

O campamento abarca desde o 1 de xullo ata o 31 de agosto, podendo as familias elexir as quendas que necesiten, quedando distribuídas da seguinte maneira co seu correspondente prezo público recollido na ordenanza (11 de marzo de 2022):

1ª QUENDA: DO 1 AO 15 DE XULLO

2ª QUENDA: DO 16 AO 31 DE XULLO

3ª QUENDA: DO 1 AO 15 DE AGOSTO

4ª QUENDA: DO 16 AO 31 DE AGOSTO

 

Documentación:

- Modelo normalizado de ficha de inscrición

- DNI dos responsables do menor

- Libro de familia, sentenza ou resolución administrativa que acredite a relación xurídica entre ambos

- Tarxeta sanitaria do/a menor

- Declaración do IRPF e no caso de non presentala certificación negativa

- Xustificante bancario de ingreso do prezo público

- Xustificante da situación de emprego (Informe vida laboral, última nómina, pago último recibo de autónomos).

- Xustificante da necesidade do servizo por incompatibilidade horaria( certificado de demandante de emprego, xustificante de realizar unha busca activa de emprego, xustificante de asistencia a accións de formación laboral).

O horario do campamento será de 8:30 a 14:30 horas. As familias poderán facer uso do servizo en función das súas necesidades permitindo a entrada e saídas flexibles. Para o bo desenvolvemento das actividades programadas, recoméndase a aquelas familias que non vaian a facer uso do horario completo do campamento, incorporarse ao mesmo sobre ás 10:00 h. e saída a partir das 13:30h.

 

Exención e bonificación

Segundo as circunstancias da unidade familiar aplicaranse os seguintes descontos:

1.- Exención: A emisión dun Informe Social do departamento de servizos sociais que indique a necesidade do servizo sen que haxa posibilidades económicas para abonar o custo do mesmo conlevará a exención da cota.

2.- Bonificación: Cando asistan ao mesmo servizo varios irmáns de xeito simultáneo, o segundo irmán e sucesivos terán un desconto dun 50%.

O persoal técnico responsable do servizo poderá requerir outra documentación complementaria ou adicional que se precise.

As solicitudes poden presentarse de xeito telemático, a través da sede electrónica do Concello (https://negreira.sedelectrónica.gal), ou de xeito presencial no Rexistro xeral do Concello de Negreira, en horario de 9:00 h a 14:00 h de luns a venres, desde o 13 ao 25 de maio.

 

Datos adxuntos:

Ficha

Regulamento Campamento

Ordenanza fiscal Campamento

 

powered by social2s

Diseño sin título (25).png

O Concello de Negreira informa sobre a publicación na web municipal, das listaxes definitivas de admitdos/as e de agarda, da Escola Infantil Municipal para o curso 2022-2023. Lembramos que o prazo de matrícula abrangue do 1 ao 15 de xuño.

O horario de atención para formalizar a matrícula será de 9.00 a 14.00 horas na propia escola con cita previa. O número de teléfono é: 981 88 18 58.

Attachments:
Download this file (Listaxe definitiva.pdf)Listaxe definitiva.pdf

powered by social2s

Captura.JPG

A Unidade de Atención Temperá de Negreira e Val do Dubra pasou a formar parte dende o mes de marzo de 2022, da Rede Galega de Atención Temperá. A UAT concíbese coma un espazo biopsicosanitario que realiza intervencións dirixidas á rapazada de 0 a 6 anos, a súa familia e o seu entorno. Na actualidade, atende a 46 nenos e nenas. Os luns, martes e mércores nas instalacións de Negreira, situadas na rúa de Castelao. Os xoves e os venres, en Val do Dubra. O horario é de 9:00 a 14:00 horas.

A Unidade de Atención Temperá de Negreira e Val do Dubra confórmana catro especialistas que se distribúen nas áreas: conductal; cognitiva, linguaxe e psicomotora. Trátase dun equipo interdisciplinar no cal se realizan tarefas de acción nas intervencións e de coordinación tanto a nivel interno coma en outros organismos da contorna.

En continuidade coa atención dos menores con diversidade, dende o Concello de Negreira xerouse un espazo de traballo para menores de 6 a 14 anos, a través do Servizo Terapéutico Municipal, cuxa profesional encargada de coordinar a UAT e o servizo, é a logopeda, María Jesús Cao Meitín. O servizo municipal ofrece unha atención especializada para atender as necesidades específicas, dándolle continuidade á atención realizada ata os seis anos.

Ámbitos de intervención

A integración dos menores no seu entorno realízase nos ámbitos “psicolóxicos, educativos, de apoio… de forma que se xeneren interaccións en condicións axeitadas”, subraia María Jesús Cao, quen engade que para apoiar todo isto, existe “o Manual de Boas Prácticas da Atención Temperá, creado pola Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual”, que ademais considera o obxeto de intervención como tridimensional: neno; familia e entorno.

Sobre os motivos de demanda, Gemma González, responsable da área de psicomotricidade, alude ás dificultades de linguaxe “expresivo, comprensivo e lectoescritura”, e a nivel psicolóxico “como conduta, xestión emocional, autoconcepto…, e o cognitivo coa planificación, inflexibilidade cognitiva; a psicomotricidade como o desenvolvemento motor, ou a pinza dixital”, segundo explica Gemma. Tamén figuran as funcións executivas (atención, memoria), ou adaptativo (autonomía, actitudes hacia a vida); entre outras.

Procedemento ante unha demanda

Unha vez recibida unha demanda, derivados polos servizos de Pediatría, Ensinanza Infantil, municipais ou familia; realízase unha folla de derivación e unha consulta de acollida para coñecer aos menores e familias. “Facemos unha entrevista de evaluación inicial coas país, onde se organiza a información sobre o desenvolvemento en aspectos como saúde, linguaxe, autonomía, ou ambiente familiar”, afirman.

Aparte de evaluar ao menor no espazo en temas cotidiáns como gustos, intereses e a interacción no grupo de iguais, se procede a realizar unha sesión de valoración na que poner en común o observado e decidir a posibilidade de incorporar ó menor “marcando os obxectivos de intervención e tendo en conta os horarios”.

Escoita a entrevista en Radio Negreira

powered by social2s