Concello

A Corporación Municipal de Negreira celebrará o luns, día 9 de novembro, ás 20:00 horas no Salón de Plenos da Casa do Concello, unha sesión ordinaria do Pleno, conforme á seguinte orde do día:

 

1º.- Dar conta dos Decretos de Alcaldía emitidos dende o último Pleno Ordinario: do nº 159/2020 ó nº190/2020, ambos inclusive.

 

2º.- Convenio de colaboración para o desenvolvemento conxunto do transporte metropolitano de Galicia na área de transporte metropolitano de Santiago de Compostela.

 

3º.- Aprobación inicial, se procede, da modificación orzamentaria número 35/2020.

 

4º.- Aprobación provisional, se procede, da modificación das tarifas dos servizos municipais de abastecemento de auga potable e depuración de augas residuais.

 

5º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE cara a elaboración dun Modelo Eólico Integral.

 

6º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE en relación ao sobrecuste que supón para os concellos os gastos de limpeza e desinfección dos Centros Educativos de titularidade autonómica.

 

7º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do PP en relación á realización de certas actuacións co fin de mellorar o Campo da Feira.

 

8º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do PP para instar ao Goberno de España a aprobar, urxentemente, unha Lei que garanta o dereito constitucional á propiedade privada e combata eficazmente a ocupación ilegal de vivendas.

 

9º.- Rogos e preguntas.

 

Attachments:
Download this file (Convocatoria.pdf)Convocatoria.pdf
powered by social2s

Dada a confusión detectada en torno ao que debería ser a correcta xestión das máscaras desbotables, unha vez convertidas en residuos, a Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), vén de lanzar unha campaña baixo o título: “Non enmascares a túa responsabilidade: as máscaras desbotables, ao contedor da fracción resto”. Está integrada por un vídeo que explica cómo debe actuar a cidadanía para evitar que os novos residuos derivados da pandemia da Covid-19 (máscaras, toalliñas desbotables, guantes,…), acaben abandonados na contorna natural.

 

O correcto uso dos elementos de protección individual fronte ao novo virus faise indispensable para evitar, ou alomenos minimizar, a propagación dunha pandemia que, ademais de constituír unha seria ameaza para nosa saúde e economía, alterou substancialmente a nosa forma de vida.

 

- Tomar conciencia da situación faranos máis cautelosos e precavidos. Debemos protexernos a nós mesmos e axudar á protección dos demais.

 

- O consumo responsable cobra de novo protagonismo e, como alternativa ás máscaras hixiénicas dun só uso, recoméndase as reutilizables (de especificación UNE 0065), que propician en boa medida a redución de residuos.

 

 - En caso de optar polas máscaras desbotables, unha vez esgotada a súa vida útil deben depositarse no contedor verde convencional, en bolsa pechada, xunto coa fracción resto (bolsa negra). En Sogama, a parte non reciclable do lixo valorízase enerxeticamente, e con todos os controis ambientais, a temperaturas superiores a 850ºC, permitindo deste xeito a destrución de axentes nocivos. Mesmo percorrido seguen as luvas de usar e tirar, confeccionadas habitualmente con vinilo, vitrilo, polietileno ou látex.

 

 - As máscaras desbotables constitúen un dos novos residuos hixiénico- sanitarios que acaban abandonados na natureza. A maioría están fabricadas con polipropileno non tecido (un tipo de plástico), polo que o seu negativo impacto na contorna non ofrece dúbida.

 

 - Unha máscara hixiénica común tarda entre 300 e 400 anos en degradarse no medio natural. E nese intervalo de tempo pode afectar aos ecosistemas de distintas formas.

 

 - Estar vixiante no correcto uso das máscaras conforme ás instrucións das autoridades competentes en cada momento e xestionalas correctamente unha vez convertidas en refugallos, resulta esencial. Baixo ningún concepto poden arroxarse á vía pública ou ao medio natural, toda vez que constitúen un foco de contaminación.

 

Pola súa banda, o destino dos envases de xel hidroalcohólico debe ser o contedor amarelo para propiciar a súa separación na planta de clasificación de Sogama e posterior envío ao correspondente centro reciclador.

 

Imponse o rigor desde a dimensión hixiénica. Completemos a protección co lavado frecuente de mans, evitemos tocarnos a cara e manteñamos a distancia de seguridade con outras persoas.

 

Xestión das máscaras desbotables from Sogama on Vimeo.

 

powered by social2s

O Concello informa que o número de casos activos de Covid-19 en Negreira é a día de hoxe, e segundo datos proporcionados polas autoridades sanitarias, de 5 casos activos, detectados a través das probas PCR que Sanidade está a facer entre a poboación.

 

Sendo positiva a evolución da situación sanitaria no noso concello, máxime tendo en conta a mala situación na que se atopan os concellos da contorna de Santiago de Compostela, lémbrase á veciñanza a importancia de manter as medidas de protección como evitar o contacto masivo e mailo uso de máscara en todos os ámbitos, con especial chamamento nas xuntanzas de amizades e familiares que lembremos seguen limitadas a grupos dun máximo de cinco persoas non convivintes.

 

Cómpre lembrar que entre todos e todas debemos apelar á responsabilidade individual para conter o avance do novo virus e así, evitar a súa propagación entre a cidadanía do noso concello.

 

O Concello de Negreira quere agradecer o bo comportamento da veciñanza e mándavos unha mensaxe de ánimo!

powered by social2s

 

A iluminación LED é a mellor opción, non só porque potencia o aforro enerxético, evitando encarecer a factura pola iluminación das rúas. Tamén porque diminúe a tensión e a contaminación lumínica, mellorando de paso a cantidade de luz nas rúas. Por último, pola súa eficiencia, pola duración da luz ou pola súa contribución respectuosa co medio ambiente, debido aos produtos cos que se fabrica o LED.

 

 

O Concello de Negreira está a executar un proxecto de renovación das instalación de iluminación pública exterior para a mellora da eficiencia enerxética en dez rúas da vila:

 - Avenida das Brañas

 - Avenida de Barcala

 - Avenida de Vilachán

 - Rúa da Cachurra

 - Rúa Camiño Vello

 - Rúa de Castelao

 - Rúa Víctor García Ferreiro

 - Rúa do Corzán

 - Rúa do Tambre

 - Rúa Fonte do Carme

 

 

Trátase dun proxecto financiado a través do Fondo de Compensación Ambiental, da Consellería de Industria, e cuxo orzamento ascende a 65.000 euros (IVE incluído), distribuidos da seguinte forma:

 - Luminaria LED de 100 watios – 34 unidades

 - Luminaria LED de 40 watios – 115 unidades

 - Punto de luz con columna de 6 metros e brazo – 4 unidades

 

Ademais, tamén se van mellorar tres cadros eléctricos coa súa correspondente legalización.

powered by social2s

A Deputación da Coruña publicou este mércores 28 de outubro no Boletín Oficial da Provincial (BOP), a resolución pola que aprobouse a concesión definitiva das subvencións correspondentes ao Fondo de financiamento para a reactivación económica e social da provincia da Coruña, PEL-Reactiva. O montante total é de 12,5 millóns de euros que se distribuirán entre os profesionais autónomos/as e microempresas cuxo negocio se vise afectado pola pandemia da Covid-19.

 

Os concellos tramitarán as axudas

Na primeira semana do mes de novembro, serán os concellos os que pasen a canalizar todas as solicitudes do seu tecido empresarial. Nos cinco días hábiles seguintes á publicación da resolución de asignación de fondos, os concellos deberán remitir a súa convocatoria específica de axudas á Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS), para rexistrala e publicala no Boletín Oficial da Provincia.

 

O reparto de fondos aos concellos realizase de forma absolutamente obxectiva, baseándose no número de autónomos/as e microempresas de cada municipio. No tocante ao concello de Negreira, o montante total das axudas ascende a 130.210,86 €.

 

Unha vez que a Base de Datos Nacional de Subvencións publique a convocatoria específica de cada concello no BOP, ábrese prazo para que os autónomos e microempresas poidán solicitar directamente no seu concello as axudas, que se rexistrarán de xeito telemático, a través da Sede Electrónica. A axente de desevolvemento local, Sonia Ponte, será a encargada de supervisar o proceso e resolver calquera dúbida. O prazo para presentar as solicitudes rematará ás 14:00 horas do día 25 de novembro de 2020.

 

Beneficiarios

Estas axudas da liña PEL-Reactiva poderán solicitalas os autónomos, autónomas e microempresas con domicilio fiscal nalgún dos 88 concellos adheridos ao fondo, que se viran afectadas polo peche do negocio durante o estado de alarma, así coma aquelas que viran reducida a súa facturación en máis dun 75% ou se acolleran a un ERTE como consecuencia da situación de crise sanitaria orixinada pola COVID-19.

 

As subvencións, compatibles con outras prestacións municipais, oscilarán entre os 1.500 euros para traballadores por conta propia sen traballadores ao seu cargo e, os 3.000 euros aos que poden optar as microempresas e autónomos/as que conten cun cadro de persoal, de entre 6 e 9 traballadores/as.

 

 

Os fondos poderán ser destinados, entre outras cuestións, a gastos de adaptación e acondicionamento dos negocios á nova realidade derivada da pandemia como pode ser a compra de mamparas de protección, a adquisición de produtos hixiénicos e de limpeza, material antiséptico ou desinfectante, así como a gastos correntes de subministracións de auga, luz, gas, etc.

powered by social2s