A concesión de axudas ao aluguer, mediante adxudicación directa, están dirixidas ás persoas arrendatarias de vivenda habitual que, como consecuencia do impacto económico e social da Covid-19 teñan problemas transitorios para atender ao pago parcial ou total do aluguer.

 

Especificamente, o programa inclúe no seu obxecto a concesión de axudas para facer fronte á devolución das axudas transitorias de financiamento recollidas no artigo 9 da Real Decreto-Lei 11/2020, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19 e contraídas por arrendatarios de vivenda habitual, a cuxa devolución non puidesen facer fronte.

 

As axudas teñen carácter finalista, e por tanto non poderán aplicarse a outro destino que o pago da renda do aluguer, ou a cancelación, total ou parcial, das axudas transitorias de financiamento reguladas no artigo 9 do Real Decreto-Lei 11/2020.

 

Para máis información e presentación de solicitudes, poden poñerse en contacto co departamento de Servizos Sociais do Concello de Negreira, a través do número de teléfono: 981 885 381.

powered by social2s

Convócasen para o ano 2020, en réxime de concorrencia non competitiva, as subvencións destinadas á renovación de electrodomésticos e á instalación de domótica enerxética en vivendas situadas en Galicia por parte de persoas físicas, para promover actuacións que fomenten o aforro e eficiencia enerxética.

 

Persoas beneficiarias

As persoas físicas que realicen algunha das actuacións establecidas no artigo 3 nunha vivenda sita na CA de Galicia. Para ser beneficiario terá que tramitar a súa solicitude a través dalgunha das entidades colaboradoras adheridas que figuren na listaxe que se publique na páxina web do Inega, www.inega.gal 

 

Vixencia do plan

Do 26 de maio ao 30 de setembro de 2020 ou cando se esgoten os fondos.

 

Actuacións que se subvencionan e contía máxima das axudas

 

a) Actuación 1. Plan Renove de electrodomésticos.

É subvencionable a renovación de electrodomésticos das tipoloxías indicadas na seguinte táboa por outros novos da mesma tipoloxía e con etiqueta de clasificación enerxética A+++. No caso das placas é subvencionable a substitución da placa preexistente de calquera tecnoloxía por outra nova de indución total. Para acceder á subvención hai que entregar o electrodoméstico retirado a un xestor autorizado.

 

Un beneficiario só poderá recibir axuda pola substitución dun único electrodoméstico de cada unha das tipoloxías de equipamentos incluídos e cun máximo de dous electrodomésticos por beneficiario.

 

A cantidade da subvención non poderá ser superior ao 25 % do prezo do electrodoméstico para un consumidor xeral, do 50 % para consumidores vulnerables e do 75 % para consumidores vulnerables severos.

 

Para os efectos desta convocatoria considéranse consumidores vulnerables e vulnerables severos os que cumpran os requisitos establecidos no Real decreto 897/2017, do 6 de outubro, polo que se regulan a figura do consumidor vulnerable, o bono social e outras medidas de protección para os consumidores domésticos de enerxía eléctrica e sexan beneficiarios do bono social eléctrico (desconto do 25 % para consumidores vulnerables e de 40 % para consumidores vulnerables severos), o que deberá acreditarse mediante a presentación dunha factura de enerxía eléctrica cunha antigüidade máxima de 3 meses anteriores á data en que se presenta a solicitude de reserva de fondos.

 

b) Actuación 2. Instalacións domóticas enerxéticas.

Son subvencionables as novas instalacións de elementos domóticos enerxéticos citados na seguinte táboa e a adaptación das instalacións existentes para a súa integración efectiva:

 

• Monitorización térmica da vivenda (sensores de humidade, temperatura, CO2 e/ou radon e termóstatos comunicados cun equipamento centralizado): 500 €

• Monitorización eléctrica da vivenda (medidores de consumo, racionalizadores de potencia, actuadores para a programación de acendidos e fotocélulas comunicados cun equipamento centralizado): 500 €

 

A cantidade da subvención non poderá ser superior ao 50 % do prezo da instalación, porcentaxe que sobe ata o 65 % para consumidores vulnerables e ata o 80 % para consumidores vulnerables severos.

 

Incompatibilidade das subvencións

Estas subvencións serán incompatibles con outras axudas, subvencións ou recursos destinados á mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

 

Forma de presentación de solicitudes (IN414C)

As solicitudes subscribiranas directamente as entidades colaboradoras.

 

Na páxina web do Inega (www.inega.gal) estará dispoñible unha listaxe de entidades colaboradoras adheridas a esta convocatoria de axudas.

 

Prazo de presentación

 • Solicitudes de adhesión das entidades colaboradoras: do 26 de maio ao 30 de xullo de 2020. Para solicitar a súa adhesión a entidade colaboradora terá que cubrir e confirmar o formulario de adhesión (anexo II).

 • Solicitudes de axuda: comezará o 1 de xullo de 2020 ás 9.00 horas para a actuación 1 e o día 2 de xullo de 2020 ás 9.00 horas para a actuación 2 e rematará o 30 de setembro de 2020 ou cando se esgoten os fondos.

 

Información ás persoas interesadas

Sobre este procedemento administrativo poderase obter documentación normalizada ou información adicional a través dos seguintes medios:

1. Na páxina web do Inega e no correo electrónico Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

2. No teléfono 981 54 15 00.

3. Presencialmente, no Inega (rúa Avelino Pousa Antelo, 5, San Lázaro, 15703 Santiago de Compostela), con cita previa no teléfono 981 54 15 00.

 

powered by social2s

Os cidadáns que desexen acudir a algunha oficina do Catastro deberán obter con antelación, unha cita previa para ser atendidos. Pódense obter a través da Sede Electrónica (ww.sedecatastro.gob.es), o na liña directa do Catastro 902 37 36 35 / 91 387 45 50). A súa obtención é imprescindible para acudir a unha xerencia do Catastro para obter información catastral, presentar documentos ou expedientes, realizar consultas, obter notificacións, ou realizar calquera outro trámite relacionado co Catastro.

 

A implantación de esta medida resulta imprescindible para garantir o cumprimento das medidas e protocolos de seguridade dictadas polas autoridades sanitarias en relación coa Covid-19.

powered by social2s

A Sociedade Folclórica Veiga do Cotón non se deu por vencida coa obrigada suspensión da vinteoito edición do Día da Muiñeira, que debía celebrarse este primeiro sábado do mes de xuño, atraendo ata a nosa vila, a agrupacións folclóricas de toda a provincia da Coruña como vén sendo habitual no final da primavera. Como queira que as restriccións do estado de alarma non permitían a súa celebración física, é polo que dende Veiga do Cotón e mailo Concello de Negreira, decidiuse celebrala de forma virtual este sábado.

 

O evento poderá seguirse dende a páxina de Facebook do Concello de Negreira, este sábado día 6 de xuño, a partir das seis da tarde.

 

A organización agradece a colaboración do grupo anfitrión Veiga do Cotón, así como os grupos: Terra de Ames; Churía de Zas; Rosalía de Castro, de Padrón; o ex compoñentes do grupo Eidos, da Coruña, ou a agrupación Xilbarbeira, de Boiro, entre outros grupos participantes.

powered by social2s

A Asociación para o Desenvolmento Rural GDR Terras de Compostela, organiza o luns 8 de xuño en Negreira, un taller formativo sobre medidas hixiénico - sanitarias fronte a Covid-19 dirixido ao sector turístico, e que pretende ofrecer os coñecementos para a posterior implantación de protocolos que eliminen ou reduzan ao máximo, o risco de contaxio por parte de hóspedes, clientes e traballadores.

 

Esta formación é de carácter gratuíto e levarase a cabo o luns 8 de xuño, de 16:30 a 19:00 horas, no Auditorio da Casa da Cultura (Carreira de San Mauro, nº 11), con aforo limitado, polo que é necesario realizar a reserva de praza por orde de inscrición.

 

As inscricións pódense realizar a través do Servizo Local de Emprego (881 035 150 / 881 035 162), ou a través da Asociación Terras de Compostela no seguinte email: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo..

 

A Asociación Terras de Compostela informa que emitirase un certificado acreditando a asistencia á formación de medidas hixiénico - sanitarias fronte á Covid_19.

powered by social2s