A Corporación Municipal de Negreira celebrará o luns día 10 de maio, ás 20:00 horas, unha sesión do Pleno, con carácter ordinario, conforme á seguinte orde do día:

 

1º.- Aprobación, se procede, das actas seguintes:

- Acta da sesión extraordinaria de data 5 de xaneiro de 2021.

- Acta da sesión ordinaria de data 11 de xaneiro de 2021.

- Acta da sesión extraordinaria de data 1 de febreiro de 2021.

- Acta da sesión ordinaria de data 8 de marzo de 2021.

 

2º.- Dar conta dos Decretos de Alcaldía emitidos dende o último Pleno Ordinario: do nº 33/2021 ó nº 76/2021, ambos inclusive.

 

3º.- Convalidación, se procede, do Convenio de colaboración, de data 26 de febreiro de 2021, entre os concellos de Negreira, A Baña, Santa Comba e Val do Dubra para a solicitude conxunta dunha subvención á Xunta de Galicia para a realización dun Obradoiro de Emprego denominado “Obradoiro Xuventude 2021”

 

4º.- Convalidación, se procede, do Convenio de colaboración, de data 26 de febreiro de 2021, entre os concellos de Negreira, A Baña, Santa Comba e Val do Dubra para a solicitude conxunta dunha subvención á Xunta de Galicia para a realización dun Obradoiro de Emprego denominado “Obradoiro Promoción 2021”.

 

5º.- Aprobación provisional, se procede, da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación do subsolo, solo e voo da vía pública.

 

6º.- Aprobación provisional, se procede, da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola ocupación de terreos de uso público local con mercadorías, materiais de construcción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, andamios e outras construccións análogas.

 

7º.- Aprobación provisional, se procede, da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa polas instalacións e actividades publicitarias.

 

8º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE sobre a memoria das persoas vítimas da represión franquista.

 

9º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE relativo ao Programa piloto de prevención da ludopatía nos Centros Escolares da provincia.

 

10º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE en relación co proceso de vacinación do persoal dos Centros Educativos Públicos da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

11º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do P.P. en relación ao arranxo das aulas da Escola Municipal de Música.

 

12º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do P.P relativa á modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por recollida de lixos.

 

13º.-Toma de coñecemento da renuncia ao cargo presentada pola Concelleira dona María González Gómez.

 

14º.- Rogos e Preguntas.

 

Attachments:
Download this file (Orde-do-dia.pdf)Ver Orde do día
powered by social2s

A través dun expediente de modificación de crédito, achéganse 25 millóns de euros aos 64.600.000 € iniciais e inclúense tamén 200.000 euros para incrementar as políticas de igualdade. A Deputación da Coruña reforza así, o seu papel de principal garante dos concellos da provincia para superar esta etapa de crise económica derivada da pandemia sanitaria da covid-19.

 

Os concellos contarán así cun aumento dos fondos e verán incrementados os fondos que reciben a través do POS+ da Deputación da Coruña despois de que o pleno deste 30 de abril aprobara o modificativo de crédito polo que pasa a contar cun orzamento de de 89.600 €, ao sumar 25 millóns aos 64.600.000 € iniciais.

 

O Plan Único de Concellos deste ano 2021 xa incluía 14 millóns destinados a usos de carácter social para paliar as urxencias orixinadas pola crise provocada pola pandemia. No caso de Negreira, a Deputación vai destinar 313.731 euros a maiores para mellorar infraestructuras viarias na zona rural. Con este importe engadido, o Concello de Negreira suma unha achega total de 984.513,91 euros a través do Plan Único POS+ 2021.

 

No eido social, o Plan Único aporta a Negreira a cantidade de 175.689 euros para facer fronte ás necesidades de gasto social xa que se viu incrementado a consecuencia da crise.

 

O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, destacou a utilidade do plan para mellorar as infarestructuras e servizos dos 93 municipios da provincia, así como para atender as necesidades no eido social derivadas da pandemia da Covid-19. "Con esta achega extraordinaria que aprobamos por unanimidade no pleno, o Plan Único alcanza de novo os 90 millóns de euros este ano, unha cifra moi importante que representa case a metade do orzamento anual da Deputación e que vai a axudar á recuperación económica da provincia e á creación de actividade económica e emprego", afirmou González Formoso.

powered by social2s

A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) achega unha das súas unidades móbiles a Negreira, o venres día 30 de abril. Dita unidade permanecerá estacionada diante do Centro de Saúde, na rúa de Castelao, en horario de 16:00 a 21:00 horas.

 

Para doar sangue hai que almorzar e despois de xantar, agardar dúas horas. E se tes máis de 18 anos e pesas máis de 50 quilos, só precisas 10 minutos da túa vida para salvar a doutros.

 

Lembramos á cidadanía que é recomendable solicitar cita previa para doar, no número de teléfono: 900 100 828

 

#sumateaonosoequipo

 

powered by social2s

Dentro do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020 "O FSE inviste no teu futuro", os Concellos de Negreira e de Val do Dubra, comparten unha Unidade de Atención Temperá Integral que ten coma obxectivo promover a igualdade, a saúde e a inclusión social mediante un conxunto de intervencións dirixidas á poboación infantil de 0 a 6 anos con trastornos do desenvolvemento ou en risco de padecelos, a súa familia e contorna, co fin de facilitar a súa autonomía persoal e a dita inclusión.

 

powered by social2s

A Deputación da Coruña, no marco do Plan de Emprego Local, ven de publicar as bases reguladoras do PEL-Reactiva: Programa Específico de Apoio á Hostalaría e Axencias de viaxes, consistente en axudas directas de 1.500 euros a microempresas e persoas traballadoras autónomas que cumpran, entre outros, os seguintes requisitos:

 

- Figuren dadas de alta no IAE, con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2021, en calquera dos epígrafes das agrupacións 67 (bares e restaurantes), 68 (hospedaxe), Grupo 755 (axencias de viaxe) e epígrafe 969.1 (salas de festa e discotecas)

- Teñan o seu domicilio fiscal nun concello da provincia da Coruña con menos de 50.000 habitantes

- Non resultaran beneficiarias das axudas PEL-Reactiva: Fondo de financiamento para a reactivación económica e social da provincia da Coruña.

 

As bases poden consultarse no Boletín Oficial da Provincia (BOP), nº 72 do día 20 de abril de 2021 ou a través da seguinte ligazón:

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/04/20/2021_0000003177.pdf 

 

O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto desde o vindeiro 3 de maio, ás 08.00 horas e ata o esgotamento do crédito dispoñible, que é dun total de 9 millóns de euros.

 

As solicitudes presentaranse de xeito telemático, a través da aplicación SUBTeL: https://sede.dacoruna.gal/subtel/

 

Lembrámoslle que na web https://pel.gal/ e no facebook https://www.facebook.com/PlanEmpregoLocal pode consultar a información actualizada sobre as distintas liñas do Plan de Emprego Local.

 

powered by social2s