ex alcalde minuto silencio

A primeira sesión plenaria de 2023 comezou gardando os concelleiros e concelleiras, un minuto de silencio en memoria de quen fora alcalde do Concello en dúas etapas (1995-2007 e 2011-2013), José Blanco Pazos, quen finou o pasado 24 de decembro de 2022. Igualmente, este minuto de silencio foi tamén polo veciño José Silva Lens, atopado morto en tráxicas circunstancias tras varios días de búsqueda. O portavoz do Partido Popular, Rubén Suárez Carballo, pediu que a Corporación municipal condenase os feitos ocorridos durante o enterro de José Blanco Pazos. O mandatario, Manuel Ángel Leis Míguez, reiterou que cando lle foi trasladado o malestar polo propio Suárez Carballo, xa dixo que condenaban tales feitos “fose o ex-acalde ou fose calquera outra persoa, pois para nós non teñen ningún tipo de lóxica, nin de sentido, nin de aceptación”, indicou o rexedor.

 

En canto aos asuntos que formaban parte da Orde do día do pleno ordinario, deuse luz verde por unanimidade, á aprobación provisional, da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana, coa exposición pública de 30 días.

 

 

O pleno municipal tamén prestou aprobación, coa abstención dos cinco concelleiros do Partido Popular, ao punto cuarto da Orde do día relativo a: Recoñecemento extraxudicial de créditos, por un importe total de 823.349 € en concepto de facturas non recoñecidas na contabilidade municipal de 2022 e que deben ser incluidas para o seu abono en 2023. O portavoz do PP, Rubén Suárez Carballo, expresou que con respecto aos exercicios de 2020 e 2021 “hai un aumento considerable do gasto, e que leva camiño do que vostedes nos criticaban en 2015”, ao tempo que criticou conceptos de gastos como en “publicidade e comunicación institucional por un importe mensual de 1.492 euros”, que segundo o alcalde, correspóndese cunha firma que edita o xornal municipal, a través dun contrato menor por doce meses.

 

O alcalde negreirés, Manuel Ángel Leis Míguez, subraiou en resposta ao Partido Popular, que “moitas das facturas corresponden a gastos enerxéticos como con Naturgy, ou mesmo da xestión dos residuos con Sogama”, e asegurou que os proveedores locais “están cobrando prácticamente nos prazos que marca a lei, aínda que poderían quedar algunhas facturas por esgotamento de crédito en determinadas partidas”, segundo afirmou o mandatario negreirés.

 

 

Por último, salientar que pola vía de urxencia, foi aprobada unha proposta do Goberno municipal para prorrogar a suspensión do pago de dúas taxas municipais, cuxa exención fora aprobada polo Pleno en 2021 por considerarse beneficioso para a veciñanza. Trátase das taxas pola expedición de documentos administrativos e pola licenza de apertura de establecementos ou pola actividade de control posterior daquelas actividades sometidas a comunicación previa.

powered by social2s

Concello2.jpg

Pleno ordinario de xaneiro

A Corporación municipal de Negreira celebra o luns, día 9 de xaneiro de 2023, sesión ordinaria do Pleno, a partir das 20:00 horas, e coa seguinte Orde do día:

 

1º.- Aprobación, se procede, das actas seguintes:

- Acta da sesión ordinaria de data 11 de xullo de 2022.

- Acta da sesión ordinaria de data 12 de setembro de 2022.

- Acta da sesión extraordinaria e urxente de data 28 de setembro de 2022.

- Acta da sesión extraordinaria de data 21 de outubro de 2022.

 

2º.- Dar conta dos Decretos de Alcaldía emitidos dende o último Pleno Ordinario: do nº 272/2022 ó nº 306/2022, ambos inclusive.

 

3º.- Aprobación provisional, se procede, da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana.

 

4º.- Recoñecemento extraxudicial de créditos.

 

5º.- Rogos e preguntas.

Attachments:
Download this file (Convocatoria.pdf)Convocatoria.pdf
powered by social2s

O Concello de Negreira porá en marcha no lugar de A Barquiña, unha nova edificación para o Punto de Información Turística e un centro etnográfico, en pleno trazado do Camiño de Fisterra e Muxía. O proxecto denominado: Reforma e adecuación para Punto de Información Turística e Etnográfica do Concello de Negreira, en A Barquiña, é unha obra financiada polo programa europeo Leader, cun investimento total de 87.590,69 euros, dos que 61.313,48 euros corresponden á axuda pública.

 

Sobre a reforma da edificación existente, unha parte vai ser destinada a sala de exposicións para exponer a cultura e tradicións de Negreira. A nova edificación será dedicada ao Punto de Información Turística, prestando especial atención aos milleiros de peregrinos que cada ano percorren o Camiño de Fisterra e Muxía dende Compostela, nunha situación privilexiada que inclúe unha zona exterior de lecer e descanso, con mesas e bancos.

 

powered by social2s

C2.JPG

O Concello de Negreira informa que por decreto de Alcaldía, autorízase a ampliación dos horarios xerais de peche dos establecementos abertos ao público, dos espectáculos públicos e das actividades recreativas, en aplicación do disposto no artigo 17 da Lei 10/2007, de 27 de decembro, de Espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, en relación coa Orde de 23 de outubro de 2020.

 

Autorízase a ampliación de dúas horas dos horarios límite de peche establecidos para cada categoría do local; na madrugada do domingo, día 25 de decembro de 2022 e maila madrugada do día 1 de xaneiro de 2023, festividades de Nadal e Aninovo, respectivamente.

 

Datos adxuntos:

powered by social2s

A Corporación municipal prestou aprobación ó expediente de contratación da obra: Renovación del alumbrado exterior público en el municipio de Negreira-IDAE, contemplada dentro da subvención concedida en novembro de 2021 polo Instituto para la Diversificación Energética, dependente do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, e que alcanza un 80% do total da obra que foi presupostada en 2.106.863 €.

 

O orzamento co que sairá a licitación o que é o proxecto de maior montante adxudicado polo Concello na presente lexislatura, ascende a: 1.978.275, 62 €. Permitirá a renovación de 2.764 luminarias co seu cambio á tecnoloxía LED, ademáis dos cadros de mando. Incluirá melloras na iluminación artificial dos campos de fútbol de Cepelo e o Jesús García Calvo, das canchas de tenis e pádel, no Complexo Deportivo Municipal de Pedra Mámoa, ou na praza das Brañas.

 

A aprobación saiu adiante cos votos a favor dos sete concelleiros do Partido Socialista no goberno, e coa abstención dos catro concelleiros do Partido Popular, quenes sinalaron que non tiveran tempo dabondo para estudar un expediente de máis de dúas mil páxinas, de ahí, a súa abstención.

 

En virtude desta actuación, a auditoría enerxética que se realizou ao comezo do proceso, estima un aforro do 70 por cento da futura factura eléctrica en gasto derivado do consumo do alumeado exterior de Negreira.

 

Outros asuntos

O resto de asuntos foron aprobados por unanimidade. Entre eles, prestouse aprobación inicial, cun periodo de exposición pública de dous meses, ao Plan Especial de Protección, infraestructuras e dotacións do Miradoiro do Monte do Cotro, na parroquia de Campolongo, cara a dótalo dunha maior protección polo proxecto do parque eólico Banzas, en trámite para construir na súa contorna. Igualmente, deuse luz verde á modificación orzamentaria nº 39/2022 por suplemento de crédito por valor de 40.264 € para facer fronte ao pago dos atrasos polo incremento do 1,5% no salario dos empregados municipais no 2022 previsto nunha lei estatal.

 

Asemesmo, ratificouse, o Decreto de Alcaldía, para a convenio de colaboración coa Deputación da Coruña para executar a obra de saneamento e humanización na rúa Rosalía de Castro, cun investimento de 180.000 €. No punto primeiro, convalidouse o convenio de colaboración entre os concellos de Negreira e Val do Dubra, de data 2 de novembro de 2022, para a solicitude conxunta dunha subvención á Xunta de Galicia para a xestión compartida en agrupación de concellos, do servizo de Atención Temperá no marco da Rede Galega.

 

powered by social2s