DSC 2897

A Corporación Municipal de Negreira celebrará unha sesión extraordinaria do Pleno municipal, o martes día 2 de maio, a partir das 10:00 horas no salón de plenos da Casa do Concello, conforme á seguinte Orde do día:

Punto único.- Sorteo para a formación das mesas electorais a constituir con ocasión das Eleccións Municipais que se celebrarán con data de 28 de maio de 2023.

Attachments:
Download this file (Convocatoria.pdf)Convocatoria.pdf
powered by social2s

a deputacion financia con 112000

A institución provincial ven de publicar a concesión do programa de Servizos Sociais Comunitarios 2023, que no conxunto da provincia presenta un investimento de 8,3 millóns de euros para os concellos de menos de vinte mil habitantes. Este ano increméntanse 24.000 horas máis de atención.

 

En Negreira fináncianse 3.525 horas do Servizo de Axuda no Fogar (SAF), cuxo investimento é de 112.300 euros. Isto permite contratar a tres traballadoras nos Servizos Sociais Comunitarios.

powered by social2s

ImagenDOG

A Xunta de Galicia vén de publicar a Orde de axudas económicas para o ano 2023 destinadas a persoas con Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). 

Información xeral da axuda:

- A axuda pode acadar o 100% dos gastos subvencionables, cun máximo de 12.000€ por persoa beneficiaria.

- Período subvencionable de gastos: 1 de xaneiro de 2023 e o 8 de decembro de 2023

- Compatible con outras prestacións e convocatorias públicas

- Data límite para presentar a documentación xustificativa: 9 de decembro de 2023

 

Requisitos das persoas beneficiarias:

- Ter cumplidos os 18 anos

- Estar empadroados/as nun concello da Comunidade Autónoma de Galicia

- Estar diagnosticadas de Esclerose Lateral Amiotrófica

- Ter recoñecida a situación de dependencia ou ter solicitada a situación de dependencia

Gastos subvencionables:

1. Gastos de inversión:

- Adquisición de produtos de apoio para a mobilización

- Adquisición de produtos de apoio, clasificados segundo a Norma ISO 9999:2016:

-Tratamento médico personalizado

- Entrenamento e aprendizaxe de capacidades

- Mobilidade persoal

- Aseo, coidado e protección persoal

- Actividades domésticas

- Mobiliario e adaptacións para vivendas

- Comunicación e información

- Manipulación de obxectos e dispositivos

- Mellora e avaliación do contorno

- Lecer e recreación

- Adquisición de produtos de hixiene e aseo persoal

- Adaptación funcional do fogar e do seu entorno

- Adquisición de vehículo adaptado ou adaptación do mesmo

2. Gastos correntes:

- Servizos asistenciais complementarios ás prestacións da Seguridade Social ou mutualidades de previsión social prestados á persoa beneficiaria por profesionais habilitados:

- Fisioterapia manual

- Fisioterapia respiratoria

- Terapia ocupacional

- Logopedia

- Psicoloxía

- Asistencia persoal/coidador profesional

- Transporte para a asistencia a tratamentos en centros asistenciais

Prazo de solicitude:

- Desde o día seguinte da publicación da orde no DOG ata o 30 de novembro de 2023

- A resolución de concesión notificarase no prazo máximo dun mes contado desde a entrada da solicitude no rexistro

Documentación a presentar para solicitala:

- Solicitude (Anexo I)

- Documentación acreditativa da representación, se é o caso

- Certificado ou informe médico oficial de diagnóstico de ELA

- O resto de datos consultaranse de oficio pola Administración

Os gastos subvencionables deberán estar realizados e efectivamente pagados con anterioridade ao remate da data de finalización do período de xustificación establecido. A data límite para presentar a documentación xustificativa será o 9 de decembro de 2023.

 

powered by social2s

vcn23 artistasconfirmados optimized 1

 A Delegación de Cultura presenta un avance dos artistas e datas confirmadas do Verán Cultural 2023 do Concello de Negreira, coa colaboración da Rede Cultural da Deputación da Coruña:

 

AILÁ (sábado 13 de maio) Este cuartero de música tradicional presenta unha proposta artística inspirada na recollida dos cantos de transmisión oral de Galicia. As súas cancións están pensadas para bailar e disfrutar da música galega dende un prisma moderno e contemporaneo.

 

Foron seleccionados para representar a Galicia no “Celtic Connection 2020” e ese mesmo ano gañaron o premio Interritmos.

En Negreira estarán acompañados pola BANDA MUNICIPAL ATENEO cun repertorio preparado para celebrar a Semana das Letras Galegas

 

SÉS (16 de xuño) Chega a Negreira o fenómeno musical dos últimos anos na escea galega. Diante un eco é o oitavo traballo discográfico da cantautora galega. Un título que fai referencia á concepción cíclica da historia, tristemente avalada pola deriva sociopolítica dos nosos días.

 

Diante un eco é tamén para SÉS unha volta aos inicios, pero desde o oficio e a madurez, e sobre todo desde unha visión alternativa da sofisticación, horizontal e intercultural. Unha sólida reafirmación na estética popular da que a cantora se considera amante e deudora, sen complexos e sen renunciar á calidade poética que a caracteriza.

 

SÉS, acompañada de toda a súa banda, voltará pisar as táboas dos principais escenarios de Galicia, do estado español e de Latinoamérica para presentar ao vivo este novo disco.

 

TREIXADURA (sábado 19 de agosto)  O grupo Redondelán formado en 1990 presenta un espectáculo musical único e sorprendente.

A música tradicional observada desde dúas concepcións ben arraigadas: o canto e a gaita. No seu percorrido  foi transformando o seu estilo, sen renunciar ao seu son característico. Fieis ao compromiso co seu público, tentando  elevar a música tradicional ao máximo nivel.

 

Ao longo da súa traxectoria son moitas as melodías que rescataron do anonimato e outras tantas creadas para que a cadea de transmisión da música tradicional continúe viva.

 

LEILÍA (sábado 19 de agosto)  Foron as pioneiras en tocar a pandeireteira nos seus concertos desde os seus inicios alá polo verán de 1989. Dende os anos oitenta percorreron as aldeas galegas recompilando músicas e bailes tradicionais. Mercedes Rodríguez, Montse Rivera e Felisa Segade facían parte da agrupación compostelá Cantigas e Agarimos. Felisa impartía, ademais, aulas de canto e pandeireta en Cacheiras. Alí entrou en contacto coas irmáns Ana e Rosario Rodríguez, e con elas configurouse o grupo.

 

En 1994, cos froitos das recollas de campo, publicaron o seu primeiro disco: Leilía. Un álbum de pouso etnográfico que mudou o panorama da música galega de raíz, pois até daquela esta asociábase principalmente á gaita, e non existían grupos de pandeireteiras que actuasen por si propias, separadas das formacións folclóricas.

 

A este primeiro traballo discográfico seguíronlle outros catro, e multitude de concertos, espectáculos e recoñecementos, nunha longa carreira de máis de trinta anos.

 

Neste ano coa xira Vidas Cantadas, anunciaron a súa despedida dos escenarios, polo que Negreira será unha das últimas ocasións para disfrutar dun dos grandes referentes da nosa música tradicional.

 

powered by social2s

exposicion publica do censo electoral

Con motivo da celebración das Eleccións Municipais, do domingo 28 de maio de 2023, procede a realización das tarefas necesarias para que o Censo electoral se axuste á realidade, consonte ó disposoto pola lexislación vixente.

 

A tal fin, sinálase como prazo de exposición pública das listaxes do Censo electoral o comprendido entre os días 10 e 17 de abril de 2023, ámbolos dous días inclusive.

 

A consulta e eventual reclamación contra as referidas listaxes efectuarase na Casa do Concello, de luns a venres, en horario de 9:00 ata as 14:00 horas.

 

Para calquer aclaración ou información adicional, pódese comunicar telefónicamente cos números: 900 343 232 e 981 217 439.

Attachments:
Download this file (Bando censo.pdf)Bando censo.pdf
powered by social2s