ImagenDOG

A Xunta de Galicia vén de publicar a Orde de axudas económicas para o ano 2023 destinadas a persoas con Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). 

Información xeral da axuda:

- A axuda pode acadar o 100% dos gastos subvencionables, cun máximo de 12.000€ por persoa beneficiaria.

- Período subvencionable de gastos: 1 de xaneiro de 2023 e o 8 de decembro de 2023

- Compatible con outras prestacións e convocatorias públicas

- Data límite para presentar a documentación xustificativa: 9 de decembro de 2023

 

Requisitos das persoas beneficiarias:

- Ter cumplidos os 18 anos

- Estar empadroados/as nun concello da Comunidade Autónoma de Galicia

- Estar diagnosticadas de Esclerose Lateral Amiotrófica

- Ter recoñecida a situación de dependencia ou ter solicitada a situación de dependencia

Gastos subvencionables:

1. Gastos de inversión:

- Adquisición de produtos de apoio para a mobilización

- Adquisición de produtos de apoio, clasificados segundo a Norma ISO 9999:2016:

-Tratamento médico personalizado

- Entrenamento e aprendizaxe de capacidades

- Mobilidade persoal

- Aseo, coidado e protección persoal

- Actividades domésticas

- Mobiliario e adaptacións para vivendas

- Comunicación e información

- Manipulación de obxectos e dispositivos

- Mellora e avaliación do contorno

- Lecer e recreación

- Adquisición de produtos de hixiene e aseo persoal

- Adaptación funcional do fogar e do seu entorno

- Adquisición de vehículo adaptado ou adaptación do mesmo

2. Gastos correntes:

- Servizos asistenciais complementarios ás prestacións da Seguridade Social ou mutualidades de previsión social prestados á persoa beneficiaria por profesionais habilitados:

- Fisioterapia manual

- Fisioterapia respiratoria

- Terapia ocupacional

- Logopedia

- Psicoloxía

- Asistencia persoal/coidador profesional

- Transporte para a asistencia a tratamentos en centros asistenciais

Prazo de solicitude:

- Desde o día seguinte da publicación da orde no DOG ata o 30 de novembro de 2023

- A resolución de concesión notificarase no prazo máximo dun mes contado desde a entrada da solicitude no rexistro

Documentación a presentar para solicitala:

- Solicitude (Anexo I)

- Documentación acreditativa da representación, se é o caso

- Certificado ou informe médico oficial de diagnóstico de ELA

- O resto de datos consultaranse de oficio pola Administración

Os gastos subvencionables deberán estar realizados e efectivamente pagados con anterioridade ao remate da data de finalización do período de xustificación establecido. A data límite para presentar a documentación xustificativa será o 9 de decembro de 2023.

 

powered by social2s

exposicion publica do censo electoral

Con motivo da celebración das Eleccións Municipais, do domingo 28 de maio de 2023, procede a realización das tarefas necesarias para que o Censo electoral se axuste á realidade, consonte ó disposoto pola lexislación vixente.

 

A tal fin, sinálase como prazo de exposición pública das listaxes do Censo electoral o comprendido entre os días 10 e 17 de abril de 2023, ámbolos dous días inclusive.

 

A consulta e eventual reclamación contra as referidas listaxes efectuarase na Casa do Concello, de luns a venres, en horario de 9:00 ata as 14:00 horas.

 

Para calquer aclaración ou información adicional, pódese comunicar telefónicamente cos números: 900 343 232 e 981 217 439.

Attachments:
Download this file (Bando censo.pdf)Bando censo.pdf
powered by social2s

apertura de matricula na escola infantil municipal

O Concello de Negreira informa da apertura do prazo para a renovación de matrícula e solicitude de novo ingreso, de nenos e nenas, de 0 e 3 anos de idade, na Escola Infantil Municipal para o curso 2023-2024.

 

O prazo de renovación de matrícula vai do día 1 ó 15 de abril, na Escola Infantil, e o de novo ingreso, dende o día 1 ó 30 de abril, e o lugar de tramitación será tamén na Escola Infantil Municipal; sendo para ambos procesos en horario de 9:00 a 14:00 horas, de luns a venres.

 

A documentación necesaria pódese consultar a continuación, así como descargar os modelos de inscrición.

 

 

powered by social2s

foto nido

O Concello de Negreira, a través do Servizo de Voluntariado e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Negreira, inician unha nova campaña en prevención sobre a vespa velutina mediante a cal, a veciñanza interesada en conseguir trampas e mailo líquido atraínte, pode contactar cos seguintes números de teléfono: 673 249 477 e 664 074 674.

 

O prazo de recollida de solicitudes ábrese o luns, día 3 de abril, e remata o venres, día 26 de maio.

powered by social2s

xornadas

O martes, día 28 de marzo, ás 11:30 horas, terá lugar no auditorio da Casa da Cultura (Carreira de San Mauro, 11), unha sesión informativa para resolver dúbidas e trala cal, vaise a tramitar aos presentes, o certificado dixital da FNMT só de persoa física, pois os certificados de persoa xurídica non se tramitarán, a través de dúas funcionarias da Subdelegación do Goberno de A Coruña e do SEPE.

O certificado dixital é imprescindible para moitas xestións, e que só se pode tramitar na presenza física da persoa solicitante. Resulta de gran interese obter dito certificado dixital, posto que, facilita a xestión de trámites básicos da vida cotiá, que en moitos casos só se poden xestionar telemáticamente. Este día é obrigatorio para os asistentes levar consigo o DNI que acredite a súa identidade, e de cara a poder xestionar o trámite e contar cunha conta de correo electrónico que poida consultar in situ, a través do seu teléfono móbil, para facilitar ao persoal técnico, o código de emisión do certificado.

 

Attachments:
Download this file (Achegamento.pdf)Achegamento.pdf
powered by social2s