evacuacion dos ppee alvite e alvite ii

A Xefatura Territorial da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación da Coruña, mediante acordo do 14 de outubro do 2022, somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, á autorización administrativa de construcción, o estudo de impacto ambiental (EIA), e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto: Solución de evacuación conxunta dos parques eólicos Alvite e Alvite II, nos concellos de Negreira e Mazaricos (exp. IN408A 2020/161).

http://descargas.xunta.es/6341c3cd-e4d7-43dd-919e-fb5ff11bd3a21665739383494

O prazo de exposición pública é de 30 días contados a partir do día seguinte ao 14 de novembro de 2022, trala publicación do acordo no Diario Oficial de Galicia (DOG). A documentación pódese comprobar nos concellos de Negreira e Mazaricos, ou mesmo no portal web da Consellería de Economía, Empresa e Innovación, a través da seguinte ligazón:

https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Proxecto de execución: 

http://descargas.xunta.es/aef4cac1-7f4e-4ac5-92af-9c1187ee04261665739528164

Plano Xeral do proxecto do Parque Eólico: 

http://descargas.xunta.es/70ad9138-28ec-40af-884e-d1aeeb9a28151665739545643

Estudo de Impacto Ambiental: 

http://descargas.xunta.es/b17f761c-a256-43fb-b74f-f059de615f7a1665743536441

Proxecto de Interese Autonómico: 

http://descargas.xunta.es/2ad9c8a5-e640-4adc-afdf-765ed1738fe21665739526219  

powered by social2s

un nadal sen diferenzas agasalla co voluntariado

 

O Concello de Negreira, a través do Servizo de Voluntariado, lanza a súa campaña anual de Reis para que ningún nen@ de Negreira quede este Nadal sen o seu agasallo por tan importante celebración para as crianzas.

Queres axudar aos Reis Magos?

Pois é moi sinxelo. No mes de decembro recibirás na túa conta de correo electrónico, unha carta na que un neno ou nena de Negreira pedirá varios agasallos, dos cales, as persoas participantes mercarán só un, de valor igual ou inferior a 30 €, e así, poder facel feliz o día de Reis.

Infórmate da campaña no número de teléfono: 664 074 674, ou no seguinte enderezo electrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Grazas de antemán pola vosa colaboración.

powered by social2s

C2

A Corporación Municipal de Negreira, en sesión ordinaria, reúne este luns día 14 de novembro, ás 20:00 horas no Salón de Plenos, conforme á seguinte Orde do día:

1º.- Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria de data 9 de maio de 2022.

2º.- Dar conta dos Decretos de Alcaldía emitidos dende o último Pleno Ordinario: do nº 241/2022 ó nº 271/2022, ambos inclusive.

3º.- Aprobación provisional, se procede, da modificación das tarifas dos servizos municipais de abastecemento de auga potable e depuración de augas residuais.

4º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para respaldar a adopción de determinadas medidas co fin de paliar ou frenar a inflación e así axudar as familias máis vulnerables.

5º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para a recuperación da liña de axudas para as oficinas municipais de información ao consumidor.

6º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do Partido Popular en relación á mellora do parque do Coto.

7º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do Partido Popular en relación ás obras a incluir no POS + 2023

8º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do Partido Popular para a adquisición de determinados inmobles.

9º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do Partido Popular instando o acondicionamento da estancia sita no Campo da Feira empregada polo persoal do servizo de limpeza.

10º.- Rogos e Preguntas.

Datos adxuntos:

Attachments:
Download this file (Convocatoria.pdf)Convocatoria.pdf
powered by social2s

Loita contra violencia de xenero 2

 

A presente convocatoria ten por obxecto a concesión dos premios do XII Concurso de relatos curtos e carteis gráficos “Loita contra a violencia de Xénero”, organizado polo Concello de Negreira a través do Centro de Información á Muller (CIM), co fin de sensibilizar á poboación sobre desta lacra social.

Bases de participación

.Poderán participar tódalas persoas menores de 18 anos.    

                                                      

2ª.Os traballos presentados deberán ser entregados no Centro de Información á Muller no Concello de Negreira, nun sobre pechado. Deberá constar un número de teléfono de contacto e en ningún caso deberá aparecer o nome da persoa participante. A identificación da persoa levarase a cabo mediante o uso dun pseudónimo.

3ª.O concurso constará de tres modalidades: relato curto ,cartel gráfico e curtametraxes. A temática a que deben axustarse os traballos é a Loita contra a Violencia de Xénero en tódalas súas manifestacións: física, psicolóxica, sexual, económica, estrutural… así como os efectos e consecuencias da mesma en tódalas persoas que a sofren.

4ª.Os traballos presentaranse en galego ou castelán. No caso dos relatos terán como extensión máxima 5 folios (DIN-A4).

 

.Tódolos traballos que se presenten deberán ser orixinais, inéditos e non presentados en anteriores concursos neste ou noutro concello. De non ser así, quedarán inmediatamente excluídos do concurso.

6ª.Os criterios de valoración para elixir ós traballos premiados serán os seguintes: contido e tratamento do tema, orixinalidade, expresión e presentación en xeral.

7ª. O prazo para a presentación dos traballos é do 16 ó 24 de novembro.

8ª.Os traballos orixinais quedarán en poder do CIM de Negreira que se reserva o dereito para a súa publicación, exposición, doazón ou calquera outro uso posterior, sempre sen ánimo de lucro.

9ª.Entre tódolos traballos recibidos un xurado independente seleccionará os gañadores de cada modalidade e concederá os seguintes agasallos :

            -Premio ó mellor relato curto: vale regalo por importe de 100 Euros a utilizar nunha tenda da vila.

            -Premio ó mellor cartel gráfico: vale regalo por importe de 100 Euros a utilizar nunha tenda da vila.

 

-Premio ó mellor curtametraxe: vale regalo por importe de 100 Euros a utilizar nunha tenda da vila.

 

10ª. A entrega de premios levarase a cabo de maneira individual en data a concretar entre a organización e as persoas premiadas.

11ª.Os traballos gañadores poderán divulgarse a través dos medios de comunicación locais.

12ª.As persoas participantes serán as únicas responsables do contido respectando as esixencias legais de dereitos, de autoría ou plaxio, segundo as leis vixentes.

13ª.Tódolos participantes están obrigados a cumprir estas bases. Calquera outra circunstancia non prevista nas mesmas, será resolta polo xurado e as súas decisións serán inapelables.

powered by social2s

Mediante a resolución da Axencia Galega de Infraestructuras, do 20 de outubro de 2022, aprobáronse provisionalmente o Plan de acción contra a contaminación acústica da Rede autonómica de estradas de Galicia e as zonas de servidume acústica dos grandes eixes viarios que se relacionan no seguinte anuncio do Diario Oficial de Galicia (DOG).

https://bit.ly/3fTpdxe

Á zona de Negreira aféctalle a estrada AC-544: Bertamiráns norte (AG-56) - Negreira (AC-447), dende o punto quilométrico 1,13 ao 8,04.

Por isto, e de conformidade co disposto na Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído, sométense ao trámite de información pública o Plan de acción contra a contaminación acústica na Rede autonómica de estradas de Galicia.

O prazo de información pública é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (o mércores, 9 de novembro de 2022).

powered by social2s