A Corporación Municipal de Negreira celebrará sesión extraordinaria  o próximo día  29 de agosto de 2016 ás 12.00  horas no Salón de Plenos do Concello, conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación :

Orde do día:

Punto Único.- Sorteo para a formación das Mesas Electorais a constituir con ocasión das Eleccións ao Parlamento de Galicia 2016 que se celebrarán con data de 25 de setembro de 2016.

Negreira, 25 de agosto de 2016.

Alcalde-Presidente

Jorge J. Tuñas Caamaño

16/12/2015
10/12/2015
07/12/2015
02/12/2015
11/11/2015
27/10/2015
27/10/2015
21/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
11/09/2015
10/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
28/08/2015
28/08/2015
18/08/2015
09/07/2015
02/07/2015
29/06/2015
18/06/2015
08/05/2015
04/03/2015