Cadro de puntuacións de Informador Turístico

Por  Decretos de Alcaldía nº 78/2017, de data 2 de maio de 2017, aprobáronse as Bases para a contratación de persoal laboral temporal, dun Técnico de información, publicidade e promoción turística.

 

O prazo de presentación de solicitudes é o de dez (10) días naturais a contar desde  o seguinte ó da data desta publicación, atopándose o contido íntegro das referidas Bases publicadas nas páxinas web dos Concellos de Negreira, A Baña e Val do Dubra, e no taboeiro de anuncios dos mesmos.

 

Negreira, 2 de maio de 2017.

Alcalde-Presidente

Manuel Ángel Leis Míguez

16/12/2015
10/12/2015
07/12/2015
02/12/2015
11/11/2015
27/10/2015
27/10/2015
21/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
11/09/2015
10/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
28/08/2015
28/08/2015
18/08/2015
09/07/2015
02/07/2015
29/06/2015
18/06/2015
08/05/2015
04/03/2015