A Corporación Municipal de Negreira celebrará sesión extraordinaria   o  día  10 de xuño de 2015  ás 12.50 horas no Salón de Plenos do Concello, conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación :

Orde do día:

 

Punto Único.- Aprobación, se procede, das actas seguintes:

- Acta do Pleno extraordinario de data 27 de abril de 2015

- Acta do Pleno extraordinario de data 28 de abril de 2015

- Acta do Pleno ordinario de data 14 de maio de 2015.

 

Negreira, 5 de xuño de 2015.

Alcalde de Funcións

Juan J. Rey Maceira

16/12/2015
10/12/2015
07/12/2015
02/12/2015
11/11/2015
27/10/2015
27/10/2015
21/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
11/09/2015
10/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
28/08/2015
28/08/2015
18/08/2015
09/07/2015
02/07/2015
29/06/2015
18/06/2015
08/05/2015
04/03/2015