A Xunta de Goberno Local celebrada con carácter ordinario con data de 6 de outubro de 2016, aprobou os expedientes de contratación dos proxectos: Cuberta de pista de pádel e, o de Melloras da accesibilidade e seguridade vial en instalaciónsmunicipais do Concello de Negreira (pavimentación e aparcamento adaptado no Local Social de Romarís; pasos sobreelevados e accesibilidade de minusválidos en vías urbanas do núcleo de Negreira, e pavimentación do viario e colocación de marquesiña do núcleo rural de Bugallido), ambos proxectosincluídos no Plan de Acción Social (PAS 2015 de carácter social).

 

 

Mediante a publicación desteacordofíxase o prazo de 8 días naturais contados a partir do venresdía 21 de outubro de 2016 para a presentación de propostas. Poderánobterse copias do proxecto técnico e dos anexos óPrego, na Secretaría do Concello de Negreira (rúa do Carme, 3).

powered by social2s