1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.es
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de servizos
     b) Descrición: Contratación da Asesoría Xurídica deste Concello de Negreira
3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Ordinaria
     b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
4. Orzamento base de licitación: :   60.960,00 euros  , IVE incluido, pagadeiro por mensualidades vencidas a razón de 1.270,00 ó mes, IVE incluido.  O prazo de duración do contrato será de catro anos a contar desde o día seguinte ó da sinatura daquel.
5. Formalización do contrato:
     a) Data de adxudicación: 17 de outubro de 2014
     b) Data de formalización do contrato: 3 de novembro de 2014.
     c) Adxudicatario: “Urania Consultores Xurídicos S.L.” CIF: B-15778434.
     d) Importe de adxudicación :  60.900,00 euros , IVE incluido, pagadeiro por mensualidades vencidas a razón de 1.268,75 euros  ó mes, IVE incluido.
     O prazo de duración do contrato será de catro anos a contar desde o día seguinte ó da sinatura daquel.


Negreira, 21 de novembro  de 2014.
Alcalde-Presidente
Juan J. Rey Maceira

Data desta publicación: 21 de novembro de 2014  

Por medio do presente comunícase que a Terceira  Mesa de Contratación,  celebrarase o próximo día 6 de novembro, xoves, de 2014 ás 12.00 h. no Salón de Plenos desta Casa Consistorial.

Negreira, 28 de outubro de 2014
Alcalde accidental
José Blanco Pazos

Data desta publicación: 29 de outubro de 2014.

Por medio do presente comunícase que a Segunda Mesa de Contratación cuxo obxecto será a apertura das proposicións presentadas,  celebrarase o próximo día 3 de outubro (venres) de 2014 ás 12.00 h. no Salón de Plenos desta Casa Consistorial.

Negreira, 26 de setembro de 2014.
Alcalde-Presidente
Juan J. Rey Maceira

Data desta publicación: 26 de setembro de 2014.

1. Entidade adxudicadora:
     a) Organismo: Concello de Negreira
     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
     c) Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.es
2. Obxecto do contrato:
     a) Tipo: Contrato de servizos
     b) Descrición: Contratación da Asesoría Xurídica deste Concello de Negreira
3. Tramitación e procedemento:
     a) Tramitación: Ordinaria
     b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
4. Orzamento base de licitación:   60.960,00 euros  , IVE incluido, pagadeiro por mensualidades vencidas a razón de 1.270,00 ó mes, IVE incluido.     O prazo de duración do contrato será de catro anos a contar desde o día seguinte ó da sinatura daquel.
5. Adxudicación:
     a) Data: 17 de outubro de 2014
     b) Adxudicatario: “Urania Consultores Xurídicos S.L.” CIF: B-15778434.
     c) Importe de adxudicación :  60.900,00 euros , IVE incluido, pagadeiro por mensualidades vencidas a razón de 1.268,75 euros  ó mes, IVE incluido.
     O prazo de duración do contrato será de catro anos a contar desde o día seguinte ó da sinatura daquel.

Negreira, 21 de outubro  de 2014.
Alcalde-Presidente
Juan J. Rey Maceira

Data desta publicación: 22 de outubro de 2014.

Por medio do presente comunícase que a Primeira Mesa de Contratación cuxo obxecto será o análise das solicitudes de participación presentadas celebrarase o próximo día 9 de setembro (martes) de 2014 ás 12.00 h. no Salón de Plenos desta Casa Consistorial.

Negreira, 3 de setembro de 2014.
Alcalde-Presidente
Juan J. Rey Maceira

Data desta publicación: 3 de setembro de 2014.