Cruceiro de Alvite

Próximo da igrexa atópase o cruceiro de Alvite. 

Está formado por unha cruz cuadrangular de brazos rectos. O seu capitel é ornamentado con adornos florais, fuste de forma octogonal e con base simple.