Cruceiro de Bugallido

Fronte a igrexa sitúase o cruceiro de Bugallido realizado en pedra de granito.

Componse dunha cruz cuadrangular de brazos con chafláns, recruceta e remates florenzados con botón central.

O seu capitel é octogonal con astrágalo octogonal, liso e con follas de camelia. Base cuadrangular que remata en chafláns e fuste octogonal que comeza cadrado.

As figuras representadas son: 

Un Cristo crucificado con tres cravos, inclinando a cabeza cara á dereita, mans abertas, coroa de espiñas e pano de pureza atado a dereita.

 

No reverso, represéntase a imaxe da Inmaculada cos dedos das mans entrelazados e sobre peana dun anxo con ás.