O Concello de Negreira informa da apertura do prazo para a renovación de matrícula, e de solicitude de novo ingreso para nenos e nenas de 0 a 3 anos, na Escola Infantil Municipal do Concello de Negreira para o próximo curso. 

  • RENOVACIÓN DE MATRÍCULA

Ábrese o prazo de renovación de matrícula para o curso 2.016 - 2.017 dos alumnos e alumnas  da Escola Infantil Municipal de Negreira que xa asistiron durante o curso 2.015 – 2.016.

PRAZO: do 1 ó 15 de abril

LUGAR: Rexistro Xeral do Concello de Negreira, en horario de 9 a 14 horas

DOCUMENTACIÓN:
                              . última declaración da renda dos pais.
                              . xustificación da situación laboral (actual) dos pais.
                              . calquera outra circunstancia que varíe a situación socio-familiar.    
      

  • SOLICITUDE DE NOVO INGRESO

Ábrese o prazo de inscrición de nenos e nenas 0 a 3 anos na Escola Infantil Municipal para o curso 2.016 - 2.017.

PRAZO: do 1 ó 15 de abril.

LUGAR: Rexistro Xeral do Concello de Negreira, en horario de 9 a 14 horas

DOCUMENTACIÓN:
                              . solicitude de novo ingreso.
                              . certificado de convivencia.
                              . DNI do pai,nai ou titor/a.
                              . libro de familia.
                              . última declaración da renda de todos os membros da unidade familiar.
                              . última nómina ou xustificación da situación laboral dos pais.
                              . tarxeta de desempregado/a.
                              . outros documentos que procedan, nos que consten incidencias familiares, económicas e sociais puntuables no baremo.                                             

                               .informe dos servizos sociais nos supostos  de que sexa necesario por falta de acreditación documental suficiente ou pola situación especial na que viva a unidade familiar.                                
                              . documentación complementaria: certificado médico do neno/a, carné de vacinacións actualizado, fotocopia da tarxeta sanitaria, dúas fotos do neno/a e impreso de domiciliación bancaria.

powered by social2s