CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO CUN ÚNICO CRITERIO DE VALORACIÓN: FACTOR PREZO, PARA A CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE CAFETERÍA NO RECINTO DO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.