FORMALIZACION DO CONTRATO DE SUBMINISTRO DUNHA MÁQUINA DESBROZADORA