EXPEDIENTE RELATIVO Á CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE COLABORACIÓN NO DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS CO CONCELLO DE NEGREIRA.pdf