Salón de plenos

A Corporación Municipal do Concello de Negreira celebra Pleno en sesión ordinaria, este luns día 13 de maio, ás 20:00 horas e no Salón de Plenos coa seguinte Orde do día:

Primeiro.- Sorteo para a formación das Mesas Electorais a constituir con ocasión das Eleccións ao Parlamento Europeo que se celebrarán con data de 9 de xuño de 2024.

Segundo.- Aprobación, se procede, das actas seguintes:

- Acta da sesión constitutiva do Pleno da Corporación de data 17 de xuño de 2023.

- Acta da sesión extraordinaria de data 26 de xuño de 2023.

Terceiro.- Dar conta dos Decretos de Alcaldía emitidos dende o último Pleno Ordinario: do nº 70/2024 ó nº 145/2024, ambos inclusive.

Cuarto.- Ratificación, se procede, do Decreto de Alcaldía número 97/2024 de data 22 de marzo de 2024.

Quinto.- Ratificación, se procede, do Decreto de Alcaldía número 102/2024, de data 25 de marzo de 2024.

Sexto.- Ratificación,se procede, do Decreto de Alcaldía número 130/2024, de data 25 de abril de 2024.

Sétimo.- Aprobación inicial, se procede, do Regulamento de control horario e presenza dos empregados públicos do Concello de Negreira.

Oitavo.- Aprobación inicial, se procede, do Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os incendios forestais do Concello de Negreira.

Noveno.- Modificación na composición da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a violencia de xénero e incorporación de novos membros.

Décimo.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE relativo ao financiamento da Xunta de Galicia do Servizo de Axuda no Fogar.

Undécimo.- Rogos e Preguntas.

 

Attachments:
Download this file (Convocatoria.pdf)Convocatoria.pdf
powered by social2s