Capela de Zas

Capela de planta rectangular e unha soa nave con cuberta a dúas augas. A súa fachada é sinxela cunha porta simple e sobre ela unha ventá circular. 

Aos laterais ca capela podemos ver pequenas ventás rectangulares.

Espadana simple cun so corpo de campás e pilastras nos esquinais.