Cruz Procesional de Lueiro

Cruz latina e florenzada, con tetramorfos e restra de perlas, inscrita tamén no goticismo e na ourivería compostelá dos anos 1500.