Ponte Maceira

Unindo os concellos de Ames e Negreira atópase esta ponte románica remodelada durante a Idade Media que sobrepasa o río Tambre.

Bela ponte medieval composta por un arco de medio punto central, peitoriles, lombo e arcos laterais. 

Os seus paramentos son de sillares de granito moi escurecidos polos liques e fungos con talla regular na zona baixa, reducíndose a súa calidade cara aos tímpanos, onde se traballou con “sillarejo” e “mampuestos”. 

A súa calzada é estreita, sen viarias e solado de “lajas” de pedra granítica ao estilo medieval. 

 

No vértice central do taboleiro, sobre o arco dominante da ponte.