A Corporación Municipal de Negreira celebrará sesión extraordinaria o próximo día  27 de xaneiro de 2016 ás 20.00  horas no Salón de Plenos do Concello, conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación :

Punto Primeiro.- Aprobación, se procede, do “Convenio de colaboración entre os concellos de Santa Comba, A Baña, Negreira e Val do Dubra para a solicitude conxunta dunha subvencion á Xunta de Galicia para a realización dun Obradoiro de Emprego.”

Punto Segundo.- Aprobación, se procede, do “Convenio de colaboración entre os concellos de Val do Dubra, da Baña, e Negreira  para a solicitude conxunta dunha subvencion á Xunta de Galicia para a realización dun Obradoiro de Emprego. “

Punto Terceiro.- Aprobación, se procede, do “Convenio de colaboración entre os concellos da Baña, Santa Comba, Negreira e Val do Dubra para a solicitude conxunta dunha subvencion á Xunta de Galicia para a realización dun Plan Integral para o Emprego.

Punto Cuarto.- POS 2016.- Ratificación, se procede, do Decreto de Alcaldía nº 8/2016, do 15 de xaneiro.

Punto Quinto.- Aprobación, se procede, de bonificación na cota tributaria do ICIO a favor da  AA.VV. San Eutelo de Logrosa.


Negreira, 22 de xaneiro de 2016.
Alcalde-Presidente
Jorge J. Tuñas Caamaño

A Corporación Municipal de Negreira celebrará sesión ordinaria o próximo día  11 de xaneiro de 2016 ás 20.00  horas no Salón de Plenos do Concello, conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación :

Orde do día:

 

Punto Primeiro.- Aprobación, se procede, das actas seguintes:

- Acta do Pleno ordinario de data 20 de xullo de 2015.

- Acta do Pleno ordinario de data 14 de setembro de 2015.

- Acta do Pleno ordinario  de data 9 de novembro de 2015.

- Acta do Pleno extraordinario de data 23 de novembro de 2015.

Punto Segundo.- Dar conta dos Decretos emitidos pola Alcaldía dende a data do anterior Pleno Ordinario: Dende o Decreto nº165/2015 ata o Decreto nº 196/2015, ámbolos dous inclusive.

Punto Sexto.- Rogos e Preguntas

 

Negreira, 7 de xaneiro de 2016.

Alcalde-Presidente

Jorge J. Tuñas Caamaño

A Corporación Municipal de Negreira celebrará sesión extraordinaria   o  día  14 de decembro de 2015  ás 20.00  horas no Salón de Plenos do Concello, conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación :

Orde do día:

 

Punto Primeiro.- Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (POS) 2016.

Punto Segundo.- Plan de acción social (PAS) 2015.

Punto Terceiro.- Solicitude de ampliación do servizo de transporte prestado pola empresa “Hermanos Ferrín, S.L.”, neste Concello.

 

Negreira, 10 de decembro de 2015.

Alcalde-Presidente

Jorge J. Tuñas Caamaño  

16/12/2015
10/12/2015
07/12/2015
02/12/2015
11/11/2015
27/10/2015
27/10/2015
21/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
11/09/2015
10/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
28/08/2015
28/08/2015
18/08/2015
09/07/2015
02/07/2015
29/06/2015
18/06/2015
08/05/2015
04/03/2015