ADXUNTO CONVOCATORIA 4ª MESA DE CONTRATACIÓN "CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE COLABORACIÓN NO DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS CO CONCELLO DE NEGREIRA