O Concello de Negreira anuncia a licitación da contratación dos servizos de cafetería na Casa da Cultura, cun prazo de concesión de catro anos, sen admisión de prórroga e mediante tramitación ordinaria.

 

 

O importe do canon será dun mínimo de 50 euros mensuais, nun procedemento aberto cun único criterio de valoración: factor prezo. Toda a documentación para optar a esta licitación pódese obter na Secretaría da Casa do Concello.

 

 

Máis información: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/03/16/2017_0000001917.html

powered by social2s