A entrada ó Centro Sociocultural alberga dende este xoves 16 e até o día 31 de marzo, a 15ª Exposición fotográfica Can de palleiro, promovida dende o Club Can de Palleiro, raza autóctona galega, e baixo o lema: Pon un can de palleiro na túa vida!. A inauguración será este xoves día 16 de marzo ás 20.00 horas.

 

A maiores da mostra fotográfica, o xoves día 23 pola mañá desenvolverase no Auditorio, unha charla para nenas/os do CEIP O Coto sobre a responsabilidade que conleva o ter unha mascota.

 

Orixes da raza

 

Seguindo os programas impulsados pola Unión Europea para poñer en valor a biodiversidade das diferentes agrupacións raciais dos animais domésticos, a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria (Dirección Xeral da Produción Agropecuaria) decidiu facer unha prospección para determinar a realidade da situación étnica nativa da especie canina en Galicia, posto que se tiña constancia visual e por referencias orais así como tamén escritas, da existencia de catro tipos de cans (un de pastor e tres de caza).

 

Ademais dos sondeos e as actuacións iniciais para pulsar a realidade existente, coa procura e localización dos primeiros exemplares, planificouse a extensión de devandita procura ás catro provincias galegas, coa colaboración dos veterinarios que realizaban as campañas de saneamento gandeiro, durante o desenvolvemento do seu traballo cotián a todo o longo do agro galego, recollendo as observacións sobre a presenza de posibles exemplares de can mediante a cumplimentación duns modelos de Fichas de Campo confeccionadas ad hoc, para cada posible animal que se asemellase ás características morfolóxicas das agrupacións raciales xa detectadas anteriormente, feito que contribuíu a complementar a procura inicialmente empezada e a detección en localizacións moi repartidas e extensas a todo o longo da xeografía de Galicia.

 

Do filtrado inicial realizado, tralo estudo de ditas fichas, realizouse unha segunda visita en todos aqueles animais que aparentemente encaixaban no modelo de procura, agora xa cunha observación máis pormenorizada e minuciosa, incluíndo apúntalas e medicións zoométricas preceptivas de xeito moi detallado e exhaustiva, ademais do fotografado, para aqueles exemplares que se axustaban ao prototipo buscado.

 

Máis info: http://www.clubcandepalleiro.com/es/

powered by social2s